Boj proti centru Corso Americká nekončí

Plzeň - Rada města Plzně dnes rozhodovala o prodeji klíčových pozemků pro výstavbu nového multifunkčního centra Corso Americká. To má být postaveno na místě zbouraného Domu kultury Inwest. Pokud by město pozemky investorovi neprodalo, firma by centrum postavit nemohla.

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Amadeus Plzeň do 31. března 2019 a po uplynutí této doby by pak mělo jít o nájem na dobu neurčitou. V podstatě je to standardní postup, který předchází tomu, že investor pak dostane smlouvu o budoucí smlouvě kupní. To znamená, že rada města dala projektu Corso Americká zelenou. Jenže proti vybudování centra bojují občanští aktivisté, kteří proti výstavbě nasbírali přes deset tisíc podpisů. 

Nejprve aktivisté bojovali proti zbourání Domu kultury Inwest. Neuspěli a po kulturním domě se slehla zem. Teď bojují proti centru Corso Americká. Nechtějí uprostřed města nákupní centrum. Apelovali na město, ať pozemky neprodává. A znovu neuspěli. „Před rokem nám tvrdili na zastupitelstvu, že nemají žádný nástroj, jak by tomu mohli zabránit, ale právě evidentně tím nástrojem je vlastnictví těch pozemků,“ říká aktivista Martin Marek. 

Jsou to jednak pozemky před dnes už bývalým domem kultury a dále pozemky, které jsou na Denisově nábřeží. A právě o těchto pozemcích dnes rada města rozhodla, že je investorovi pronajme. „Dnešní rozhodnutí znamená, že firma Amadeus uzavře s městem Plzní nájemní smlouvu na pozemky, které jsou dosud ve vlastnictví města,“ vysvětluje plzeňská radní Helena Matoušová. 

Radní tak dali projektu Corso Americká zelenou. A to i přesto, že investor nesplňuje dvě, tzv. regulační podmínky. „Mezi těmi regulačními podmínkami bylo, jak má být objekt veliký, jak má zasahovat do uliční vpusti, jak má být dělena fasáda. A mají tam být doplněny další technické věci,“ vypočítává Helena Matoušová. 

Pro aktivisty je rozhodnutí rady města překvapující, protože se spoléhali na to, že právě poslední pozemky město neprodá. Nicméně situace bude v budoucnu vyhrocená, protože pronájem pozemků musí ještě v červnu schválit zastupitelstvo a právě tam chtějí aktivisté vystoupit. Současně mají nasbíráno více než deset tisíc podpisů a usilují o vyhlášení referenda. Hlavní úder pak chystají aktivisté v září, kdy by měli mít více než třináct tisíc podpisů. Současně referendum chtějí spojit s krajskými volbami, kdy by měli mít zajištěnou minimální účast voličů. A právě v té chvíli musí být brán na referendum zřetel. To znamená, že boj proti Corsu Americká rozhodně nekončí.

Video Reportáž Davida Havleny
video

Reportáž Davida Havleny