Jediný skleněný oltář na světě je na Šumavě

Dobrá Voda - Mezi západočeskou Sušicí a Železnou Rudou se v Dobré Vodě u Hartmanic nachází kostel sv. Vintíře. Tento starobylý kostel (z roku 1709), za komunismu totálně vydrancovaný, má nové vybavení ze skla. Komunisté kostel naštěstí nezbořili, protože ho potřebovali jako vojenský sklad v zakázaném vojenském hraničním pásu. Po roce 1989 se kostel dočkal rekonstrukce a unikátního skleněného vybavení. Další informace najdete na webu www.vira.cz.

Skleněný oltář (retabulum) je 4,5 m široký, 3,2 m vysoký a váží skoro 5 tun. Prostřední část triptychu znázorňuje Kristovu oběť na kříži. Nad vyobrazením je latinský text z evangelia sv. Jana: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“. V postranních křídlech triptychu najdete jak postavy světců, kteří mají historický i osobní vztah k osobě sv. Vintíře, tak i „společné“ světce střední Evropy. Kromě českých světců tu tak jsou Vintířovi uherští královští příbuzní: svatý Štěpán a jeho manželka svatá Gisela nebo Vintířův duchovní učitel svatý Gotthard, dále pak další Vintířův příbuzný - řezenský biskup svatý Wolfgang, který nechal v Praze roku 973 zřídit samostatné biskupství.

Kromě skleněného oltáře má kostel i skleněných všech čtrnáct zastavení křížové cesty - patnácté zastavení je umístěno z druhé strany hranice v bavorském Rinchnachu, který založil svatý Vintíř. V kostele je dále skleněný obětní stůl, skleněný ambon, skleněné vánoční jesle, skleněná socha sv. Vintíře a skleněný globus - zeměkoule osazená ve mříži vchodu do kostela. Už chybí jen skleněné lavice a varhany. Tento skleněný světový unikát plynule navazuje na sklářskou tradici staré Šumavy a zároveň citlivě propojuje starobylý prostor kostela s moderním vnímáním umění. Autorkou díla je Vladěna Tesařová, která na Dobré Vodě žije a pracuje.

Kdo byl svatý Vintíř? Aneb společný světec Čechů a Němců

Vintíř byl původně světák z vlivného rodu. Blahoslavený Vintíř (německy Gunther nebo Günther, latinsky Guntharius, asi 950–1045) byl německý benediktinský mnich, zakladatel kláštera v Rinchnachu. Narodil se někdy kolem roku 955 v hraběcí rodině v Durynsku. Byl patrně příbuzným vévody a pozdějšího císaře Jindřicha II. a díky sňatku své sestry s králem (svatým) Štěpánem byl spřízněný i s uherským vládnoucím rodem. Vintíř byl zemským hrabětem a žil údajně velice bouřlivý život. Je pravděpodobné, že se přátelil i s přemyslovskými bratry Oldřichem a Jaromírem, kteří z Čech utekli před krutým Boleslavem Ryšavým. Dle legendy byl Vintíř i kmotrem knížete Břetislava, Oldřichova syna.

Vintířova stezka z Niederaltaichu do Čech

Cesta vedla přes oblast Zwieselu, zemskou hranici, Dobrou Vodu, Hartmanice, kolem Nuzerovské stráže k Sušici a kolem Práchně do nitra Čech. V současné době je stezka obnovena a slouží poutníkům a turistům. Vintířova stezka vede po starodávné obchodní stezce Nierderaltaich – Prášily – Dobrá Voda – Hartmanice – Sušice – Blatná a měří cca 150 km.