Geosan zaplatí 5,5 milionu kvůli úniku SO2, rozhodlo ministerstvo

Ostrava – Kvůli chybám při likvidaci odpadu z ropných lagun v Ostravě dostala společnost Geosan Group od ministerstva životního prostředí pokutu 5,5 milionu korun. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. Podle ministerstva firma Geosan porušila integrované povolení, když při loňském úniku nadměrného množství oxidu siřičitého do ovzduší nezastavila práce na zvápňování laguny. Společnost s pokutou nesouhlasí a považuje ji za nepřiměřenou. 

Výše pokuty je o půl milionu nižší než původní trest uložený Českou inspekcí životního prostředí, kvůli kterému se Geosan odvolal. Inspekce dodatečným půlmilionem pokutovala i další činnost firmy – při odtěžování kalů překročila denní kapacitu zařízení a neohlásila to krajskému úřadu.

Druhou a drobnější část postihu však ministerstvo zrušilo a vrátilo k přezkoumání ČIŽP. „Ministerstvo dospělo k závěru, že uložení správní sankce za potenciální delikt nelze pro jeho nedostatečnou a nejednoznačnou skutkovou kvalifikaci akceptovat a je nezbytné tento výrok zrušit a věc v příslušné části vrátit k novému projednání,“ vysvětlil mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.

Pokutu 5,5 milionu za únik oxidu siřičitého však bude muset Geosan zaplatit. Nadlimitní množství oxidu siřičitého uniklo loni na podzim do ovzduší několikrát a obyvatelé Ostravy tak byli obtěžováni zápachem. Společnost však zřejmě bude dále usilovat i o zrušení nebo snížení zbylé části sankce. Nejprve však zástupci firmy úřední rozhodnutí prostudují. „Následně zváží možné další právní kroky, které mohou vyústit k podání správní žaloby,“ uvedla mluvčí Geosanu Vlasta Končelová.

Geosan Group je vedoucí firmou sdružení Čistá Ostrava, které těží ropné kaly z areálu bývalé chemičky Ostramu. Laguny vznikaly sto let a jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku.