Pacientům s poškozeným mozkem pomáhá kognitivní rehabilitace

Ostrava – Lidem, kteří mají například po úrazu nebo mrtvici poškozený mozek, pomáhá kognitivní centrum Fakultní nemocnice Ostrava. Jeho terapeuti připravili program rehabilitace mozku. Pacienti při rehabilitaci řeší logické testy a úkoly a navracejí se tak do života. Podobná centra se zaměřením na skupinovou rehabilitaci mozku jsou v republice jen dvě.

Prostor, kde probíhá mozková rehabilitace, není na první pohled ničím výjimečný – působí jako každá druhá kancelář s řadou počítačů. Pacienti na nich tři měsíce napravují například poruchy pozornosti, paměti nebo logického myšlení. Navštěvují centrum dvakrát ročně, od otevření jich kognitivní rehabilitací prošlo už několik stovek.

Pracovníci ostravského kognitivního centra poukazují na dobré výsledky terapií. „Pacienti, kteří jsou po čerstvé cévní mozkové příhodě, mají potíže vyjádřit se, rozumět řeči, samostatně fungovat. Pokud projdou tím tréninkem, často jsou schopní lépe fungovat v domácích podmínkách, případně se i vrátit do pracovního zařazení,“ upozornila psycholožka Centra pro kognitivní poruchy Dagmar Beránková.

Spokojeni jsou kromě zdravotníků i sami pacienti. „Hodně to ulehčí, protože člověk není tak bezradný. Ví, co má udělat, a není odkázán na pomoc někoho cizího,“ poznamenal pacient centra Jan Komínek, který se snaží zbavit následků úrazu hlavy. V současné době centrum experimentuje také s možností rehabilitace, která by fungovala on-line a byla pacientů k dispozici doma.

Časem může být rehabilitace mozku zcela běžná, zatím je to ale výjimečná terapie. „Tento obor je poměrně mladý, můžeme mluvit o 10 až 15 letech, kdy se rozvíjí. U nás v republice je ještě v plenkách,“ poukázal vedoucí lékař Centra pro kognitivní poruchy Pavel Ressner.