Čeští a rakouští lesníci obhlížejí stromy napadené kůrovcem

Vimperk – Správci české a rakouské Šumavy se sešli v místech, která loni napadl kůrovec. Současně začali připravovat plán zásahů na letošní rok. Vzhledem k mnohem menšímu letošnímu rozšíření lýkožroutů v šumavských lesích budou opatření zřejmě mírnější. Zatím začalo pouze odkorňování napadených kmenů.

Oproti loňskému roku napadl kůrovec na české i rakouské straně Šumavy mnohem méně stromů. V oblasti české Smrčiny, kde loni brouk do června napadl přes 500 stromů, je letos nemocno pouze 26 stojících stromů a asi 60 polámaných. Takřka shodné zlepšení zaznamenali i rakouští lesníci. „Snažili jsme se udělat vše, co by pomohlo eliminovat výskyt tohoto škůdce,“ uvedl správce klášterních lesů z rakouského Schläglu Johannes Wohlmacher.

V oblasti Smrčiny už začalo odkorňování napadených polomů, následovat bude odkornění stojících stromů napadených kůrovcem. „I v příštích letech budeme proti kůrovci na Smrčině zasahovat. Ale už to nebude v takovém měřítku jako v roce 2011,“ podotkl ředitel Správy Národního parku a CHKO Šumava Jan Stráský.

Podle Jaromíra Bláhy z ekologického Hnutí Duha není jednoznačné, co za ústupem kůrovce stojí. „Dochází k němu i v jiných oblastech ponechaných přírodě, kde se do vývoje lesa nijak nezasahuje, takže nelze jednoznačně říci, do jaké míry se na zmenšení jeho početnosti na Smrčině podílejí asanační zásahy a do jaké míry přírodní vlivy,“ řekl Bláha.

Úbytek kůrovce na Smrčině může podle odborníka na ochranu lesa národního parku Petra Kahudy naznačovat, že na Šumavě bude za celý letošní rok méně napadených stromů. „Nemůžeme to říci přesně, protože záleží na řadě okolností. Ale je velmi pravděpodobné, že vytěžíme výrazně méně stromů zasažených kůrovcem než loni,“ uvedl Kahuda.

Společné česko-rakouské kontroly zdraví stromů probíhají na Šumavě od roku 2009. Počítá s nimi mezinárodní dohoda uzavřená před třemi lety.