Kvůli splaškům v Labi padla další pokuta

Dvůr Králové nad Labem - Hradecký kraj uložil majiteli čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové, firmě Evorado Import, za únorové znečištění městských splašků pokutu 150 000 korun. Už v květnu dal kraj pokutu 250 000 korun bývalému provozovateli čistírny, firmě WWTP DKNL. Obě firmy se proti pokutě odvolaly. 

Splašky z šestnáctitisícového města tekly začátkem února do řeky 56 hodin. Stalo se tak poté, co firma WWTP DKNL přerušila čištění kvůli sporu o ceny s dvorskou radnicí. Provozovateli čističky hrozila pokuta až milion korun, majiteli půl milionu.

Firma Evorado Import podle krajského úřadu porušila zákon o vodovodech a kanalizacích, když na začátku února nezajistila bezpečné a plynulé provozování čistírny. „S vědomím vlastníka v této době došlo k nedovolenému přerušení čištění odpadních vod z kanalizačního systému města,“ uvedl krajský úřad.

Podle rozborů splašky zvýšily v řece hodnoty amoniakálního dusíku téměř dvojnásobně nad normu. Hodnoty fosforu se dostaly na hranici limitu. Ostatní z desítky sledovaných parametrů kvality vody limity nepřekročily a řeka se s celou situací podle správců povodí vyrovnala relativně dobře.

Případ řešila ve správním řízení i Česká inspekce životního prostředí, která nepravomocně uložila pokuty za celkem 400 000 korun městu Dvůr Králové nad Labem a dvorským Vodovodům a kanalizacím (VAK). Město i VAK se odvolaly k ministerstvu životního prostředí, které verdikt ČIŽP zrušilo a správní řízení zastavilo. Podle ministerstva město ani VAK za zjištěné poškození životního prostředí neodpovídají.

Nyní je situace opět vyhrocená, kvůli faktuře za měsíc květen. „Na faktuře se uvádí, že jestli nezaplatíme do 60 dnů, čistička znovu přeruší provoz,“ tvrdí starostka města Edita Vaňková. Město platí za čištění vody měsíčně zhruba 1,67 milionu korun. Od poloviny dubna má čistička nového provozovatele, firmu LITAVE. I podle něj platí radnice za čištění málo, požaduje dvojnásobek. Spor tak trvá dál. Jestli se s ním město nedohodne, chce si postavit čističku vlastní. Peníze na ní ale zatím nemá.

Dvorská čistička původně patřila textilce Tiba a vedle vod z továrny čistila hlavně městské splašky. Textilka čističku v roce 2005 prodala firmě Evorado Import, která do letošního dubna měla na provozování najatou firmu WWTP DKNL. O provozování či koupi čističky měla zájem dvorská radnice, majitel si však vybral společnost LITAVE. 

Video Reportáž Václava Svobody
video

Reportáž Václava Svobody