Halda Ema bude přístupná turistům

Ostrava - Známá ostravská halda Ema není nebezpečná a kromě jedné části, kde vyvěrají zplodiny, může sloužit jako turistická atrakce. Po roce zkoumání to potvrdil báňský úřad. Jde o průlomové rozhodnutí – bude to první veřejně přístupné úložiště odpadu v Česku.

Dlouholetý spor o bezpečnost a využití ostravské haldy Ema končí. Zákaz vstupu je podle rozhodnutí báňského úřadu nutný jen v malé části u vrcholu. „Nebezpečná není, ale nemůžeme vyloučit, že dojde k nějakému abnomálnímu stavu, který by potenciálně nebezpečný mohl být,“ řekl Petr Jelínek, vedoucí odboru ekologie, Diamo s.p.

Na části oblíbené trasy, kde vystupují plyny, tak brzy budou viset zákazové cedule. Rozhodnutí i tak potěšilo jak Klub českých turistů, který kolem haldy vybudoval naučnou stezku, tak představitele města. „Především novoroční výstup na haldu Emu a jarní výstup na haldu Emu, který byl hojně navštěvován, se opět může zařadit do kalendáře, ať už celostátního nebo regionálního,“ říká Břetislav Boháč, předseda Klubu českých turistů, MS kraj.

Primátor Ostravy Petr Kajnar rozhodnutí vítá. „Věřil jsem, že zdravý rozum zvítězí,“ uvedl. Dodal, že zavřít místo, které bylo desítky let přístupné, kvůli riziku, které se dá eliminovat, by byla chyba.

Rozhodnutí nakonec vítá i majitel pozemků pod haldou – společnost RPG, která před rokem kvůli obavám o bezpečnost návštěvníků vstup na haldu zakázala. „Naším zájmem je zpřístupnit toto soukromé území pro veřejnost, ale za předpokladu, že to bude legální vstup a vstup, při kterém nebude veřejnosti hrozit žádné nebezpečí,“ uvedl mluvčí skupiny RPG RE Petr Handl.

Halda Ema vznikla z milionů tun hlušiny, která se sem vyvážela z ostravských dolů. Až zbytky uhlí uvnitř vyhoří, bude součástí krajiny bez omezení.