Splavnění Labe do Pardubic má další šanci

Přelouč - Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) se znovu snaží získat územní rozhodnutí na vybudování plavebního stupně Přelouč umožňujícího splavnění Labe až do Pardubic. Předchozí rozhodnutí bylo zrušeno kvůli námitkám ekologických organizací, které měly obavy z narušení biologicky cenné lokality Slavíkovy ostrovy. Podle mluvčího ŘVC Václava Straky má nynější snaha šanci na úspěch, neboť záměr byl upraven a vychází vstříc odpůrcům stavby.

„O polovinu jsme zmenšili původní stavební zábor Slavíkových ostrovů. Chystáme zatravnění ještě větší plochy zemědělské půdy podél plavebního kanálu, kterou jsme vykoupili pro realizaci ekologické kompenzace jako náhradní lokality pro místní živočichy a rostliny. Celý vnitřní prostor Slavíkových ostrovů bude biocentrem,“ uvedl Straka.

Ekologické sdružení Děti Země vede proti výstavbě plavebního kanálu právní bitvu už deset let. Jeho zástupci pochybují, že by se dokumentace přepracovala tak, aby byla přijatelná. „Čekáme, že změny jsou nepatrné,“ myslí si předseda sdružení Roman Patrik. Obsah žádosti ale sdružení zatím nezná. Námitky musí Děti Země podat do 13. července.

Spory o výstavbu kanálu u Přelouče trvají již mnoho let. Podle ekologů by stavba zničila biotopy více než 70 zvláště chráněných druhů organismů na Slavíkových ostrovech včetně největší populace modrásků očkovaných v Čechách.


Náklady na plavební stupeň se odhadují na 3,3 miliardy korun. V návrhu rozpočtu na příští rok se zatím s žádnou částkou nepočítá, až na rok 2014. Nejsou ještě vyřízena všechna povolení a neví se, jak dopadne územní řízení. Stavbu by mohl financovat stát, ale také zčásti evropské dotace, další možností jsou dodavatelské úvěry stavebních firem.

Splavnění Labe prý uleví silnicím, kritici poukazují na malou využitelnost vodní dopravy

ŘVC tvrdí, že splavnění Labe ulehčí okolním silnicím od těžkých a nadrozměrných nákladů, které bude možné přepravovat po vodě. Plavební stupeň by měl zvýšit ochranu proti povodním a vylepšit rekreační zónu, výletní lodě by mohly plout až do Pardubic. Nové mosty také poslouží jako cyklostezky a chodníky a usnadní dopravu místním lidem.

Splavnění Labe prosazuje i Pardubický kraj a přejí si je také zástupci zaměstnavatelů, kteří v projektu vidí jednu z cest oživení hospodářství. ŘVC již za projektanty, různé odborníky, právníky a za výkupy pozemků vydalo kolem 700 milionů korun. Nehospodárné vynakládání peněz kritizoval v minulosti Nejvyšší kontrolní úřad. Smysluplnost projektu je podle kritiků sporná, neboť vodní doprava je využívána jen málo. „Nebylo konkrétně řečeno jméno ani jedné firmy, která by toto chtěla využívat,“ uvedl šéf zelených v kraji Jiří Malík. Navíc souběžně s Labem vede nevytížený a pro náklady dostatečný železniční koridor.