Brandýské nemocnici kvůli sporu s VZP hrozí konec akutní péče

Brandýs nad Labem – Brandýská nemocnice by už od příštího roku měla přestat poskytovat akutní péči a stát se léčebnou dlouhodobě nemocných. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se totiž neoprávněně domáhá platby za péči o pacienty. Nemocnice nemá od 1. ledna s VZP uzavřenou smlouvu na lůžkovou chirurgii. Pojišťovna má proto hradit pouze akutní zákroky, nikoliv za plánované operace, které ale nemocnice podle VZP přesto provádí.

„Jedná se o celkem 4 miliony korun, tak jsme vyzvali tyto pacienty, aby se obrátili na VZP, která odmítá tuto péči uhradit,“ tvrdí majitel nemocnice Petr Švikovský. VZP ale včera uvedla, že nemocnice musí pacientovi sdělit, že nemá smlouvu na péči na lůžkové chirurgii v odbornosti 5H1. Pokud to neučiní, klienti VZP, kteří obdrželi nebo obdrží dopis s výzvou k úhradě, by nic platit neměli. „Opětovně upozorňujeme, že ze strany tohoto poskytovatele v žádném případě není možné vymáhat finanční prostředky po pojištěnci VZP,“ uvedl mluvčí VZP Jiří Rod.

Lidé by podle mluvčího měli zaslat kopii dopisu na Regionální pobočku VZP, na krajský úřad a stěžovat si na nezákonný postup i zvážit podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání přečinu útisku či šíření poplašné zprávy. Od příštího roku proto VZP odmítá proplácet veškerou akutní péči – údajně i kvůli problémům s personálním obsazením. Například se žlučníkem, kýlou nebo slepým střevem budou tedy muset pacienti jinam. Nejbližší nemocnice jsou prý v přijatelné vzdálenosti.

Vedení nemocnice ani město s tím ale nesouhlasí a chtějí bojovat za zachování všech oddělení v plném rozsahu. „Takový diktát já nikdy nepřijmu. Žádná migrace personálu a nedostatky zjištěny nejsou,“ reagoval Švikovský. Nemocnici podporuje také vedení města. Podle místostarostky Niny Novákové bude požadovat zachování především chirurgie, interny nebo porodnice.

Pavel Pivrnec, šéf krajské pobočky VZP:

„Pacienti jsou vyzýváni k úhradě desetitisícových částek za příslušný zákrok, což považujeme za poměrně neetické… Geografická dostupnost této péče je dostatečně zajištěna a v současném i minulém období se objevily nedostatky v personálním zajištění chodu nemocnice.“

Miroslav Kadlec, ředitel brandýské nemocnice:

„VZP je s námi v dlouhodobém sporu a snaží se nás ekonomicky zničit, tak využívá takovýchto nekalých prostředků v boji s námi… Pacienty o našich smlouvách informujeme. S jinými pojišťovnami máme na vše smlouvu uzavřenou a péči v plném rozsahu poskytujeme.“


Soukromá nemocnice, kterou provozuje společnost PP Hospitals, má k dispozici 168 lůžek, z toho na chirurgickém oddělení patnáct. Kontroloři VZP nemocnici v minulosti již několikrát navštívili. V říjnu 2009 kontrola věcného, technického a personálního zajištění pracovišť zjistila nedostatek předepsaného ošetřovatelského personálu a měl být zredukován počet lůžek. Čelila také insolvenčnímu návrhu, který letos v únoru v plném rozsahu zrušil Krajský soud v Praze. Pojišťovny jsou ochotné o rozsahu péče ještě diskutovat. Majitel ale upozorňuje, že pokud se nepodaří zachovat akutní lůžka alespoň částečně, nemocnici zavře úplně.