Labské pískovce lákají umělce a dobrodruhy od 18. století

Praha – Sedmadvacátého června 1972 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Labské pískovce. Původně zaujímala plochu 32 302 hektarů a při své severní hranici se územně spojila s východoněmeckou chráněnou oblastí Saské Švýcarsko. K 1. lednu 2000 byl na části CHKO vyhlášen Národní park České Švýcarsko a současná rozloha je tak asi 25 tisíc hektarů. Na „Švýcarsko“ oblast pojmenovali v 18. století dva švýcarští krajináři, kteří byli pozváni saským kurfiřtem do drážďanské galerie. Pískovcové skály je natolik okouzlily, že je přirovnali ke své domovině.

Nejznámějším skalním útvarem a symbolem celé oblasti je Pravčická brána, která je s výškou 16 metrů a rozpětím oblouku u dna 26,5 metru největší přirozenou pískovcovou skalní bránou v Evropě.

K dalším turistickým lákadlům patří například pískovcové město Tiské stěny a soutěsky na říčce Kamenici, které mohou návštěvníci proplout na loďkách. Oblíbené jsou také například skalní hrady Šaunštejn a Falkenštejn, vyhlídka do údolí Labe z Růžového hřebenu, Kyjovské údolí na říčce Křinici nebo roubené a hrázděné domy ve Vysoké Lípě. Výchozím místem pro výlety do nejnavštěvovanější části Labských pískovců je Hřensko, které leží na soutoku Labe s Kamenicí.

  • Soutěsky v Hřensku
    Soutěsky v Hřensku zdroj: Wikipedia
  • Edmundova soutěska
    Edmundova soutěska zdroj: www.ceskehory.cz

Atraktivním cílem cestovatelů, básníků, romantických malířů nebo vědců se oblast začala stávat v 18. století. V 17. i 18. století ale byla fauna savců oblasti bohužel ochuzena například o vlka, medvěda hnědého nebo losa, který sem ale občas zavítá. Mezníkem pro zdejší kraj bylo otevření Edmundovy (dnes Tiché) soutěsky na řece Kamenici v roce 1890. O osm let později byla pro veřejnost otevřena i Divoká soutěska.

Tiské stěny
Tiské stěny

CHKO Labské pískovce vznikla s cílem ochrany pískovcové krajiny, rozsáhlých přirozených lesů i kulturních památek, zejména lidové architektury. Oblast, zahrnující území Děčínské vrchoviny, je tvořena řadou soutěsek a kaňonů, které jsou obklopené věžemi a masivy místy tvořícími skalní města. Základní horninou je zde především pískovec, jenž dal oblasti název, čedičové výlevy a na okrajích žula. Labské pískovce jsou proto oblíbeným místem turistů a horolezců.

Hlavním vodním tokem CHKO je Labe, které spolu se svými přítoky Ploučnicí a Kamenicí protéká pískovcovým kaňonem směrem do Německa. Nejvyšší horou je Vysoký Sněžník (726 metrů), nejnižším místem pak údolí Labe v Hřensku (115 metrů).