Bzenecký les se začíná znovu zelenat

Bzenec - Měsíc po dosud nejrozsáhlejším požáru lesa se do Bzence vrátili hasiči, aby si převzali vyznamenání. Pamětní medaile dostali zejména dobrovolní hasiči, kteří u požáru zasahovali několik dní. I když les působí stále jako velké ohniště, začíná se do něj postupně vracet život.

„Po měsíci vypadá spáleniště mnohem lépe,“ říká redaktorka Barbora Lukšová, která strávila s hasiči v lese několik dní. Les, v němž hořelo, je už místy porostlý trávou a na zemi se opět pohybuje hmyz. Horší situace je ale se stromy. Ty začínají postupně osychat a opadává z nich jehličí. Lesníci mají v plánu zahájit kácení stromů na podzim. Na jaře pak na jejich místo vysázejí 1,5 milionu mladých sazenic.

Na místo požáru se po měsíci vrátila redaktorka Barbora Lukšová

Když jsme před měsícem procházeli zčernalým spáleništěm, připomínaly ohořelé stromy a tráva měsíční krajinu. Všude bylo nepřirozené ticho a ze země stále sálalo teplo. I když uplynulo teprve třicet dní, příroda na spáleništi bojuje. Části zčernalé země už pokrývají drobné trsy trávy a v lese je opět místo štiplavého kouře cítit vůně borovic a smůly. Suchými korunami ohořelých stromů se opět nese ptačí zpěv. Bude však trvat několik desítek let, než krajina na Moravské Sahaře bude vypadat jako před požárem. Stromy, jež jsou i jen lehce ožehnuté, pomalu usychají. Země je tak pokryta zlatým jehličím, které při každém kroku křupe pod nohama. I do těchto stromů se však během několika málo měsíců zaříznou pily.


Video Lesy okolo Bzence se vzpamatovávají
video

Lesy okolo Bzence se vzpamatovávají

V bzeneckém lese začalo hořet 24. května. Likvidace požáru trvala téměř týden. Práci totiž hasičům komplikoval silný vítr, plameny se tak v suchém porostu nedařilo dlouho uhasit. V prostoru takzvané Moravské Sahary oheň zasáhl celkem 174 hektarů borového lesa a způsobil škodu ve výši asi 30 milionů korun. Jen 10 milionů si vyžádal zásah hasičů. Těch se u Bzence vystřídalo více než 1 500. U požáru zasahovaly jednotky z celé republiky, na pomoc přijelo dokonce i 10 jednotek hasičů ze Slovenska.

Příčina požáru zatím stále není známa. Hasičští vyšetřovatelé budou hledat odpověď na otázku, proč požár vznikl, zřejmě ještě několik měsíců. Už vyslechli některé svědky, zatím ale nemají konkrétní výsledky.

Vlastník lesa, Lesy České republiky, musí do dvou let spálenou plochu zalesnit. Lesníci předpokládají, že budou muset zasaženou plochu celou vymýtit a nově ji osadit. I když se v lokalitě zasažené ohněm vyskytují převážně borovice, mají Lesy ČR v plánu mezi ně zasadit i listnaté stromy, aby se předešlo dalšímu podobně rozsáhlému požáru. V současnosti probíhá průzkum lesa. Určuje se, které stromy půjdou k zemi, a vyhotovuje se také plán na obnovu lokality.