Pelhřimovské muzeum uchovává vzácný zpěvník z 15. století

Pelhřimov - V pelhřimovském muzeu mají velkou vzácnost - Pelhřimovský iluminovaný graduál – sborový zpěvník liturgických písní z roku 1493. Jde o republikový unikát. V muzeu je uchován v bezpečnostní vitríně. Návštěvník tak vidí jen část knihy, to nejdůležitější ale běžně vidět není.

„Manipulace s graduálem není jednoduchá, kniha váží 15 a čtvrt kilo a měří 59 na 41 cm,“ uvedl Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny v Pelhřimově. Jednotlivé listy jsou z pergamenu – oslí vydělané kůže. Postupně byly do graduálu všívány. Původní desky knihy byly z dřevěných prken a spojeny byly mosaznými plíšky. Po 60 letech, tedy kolem roku 1560, dostal zpěvník novou renesanční vazbu s kováním rohů a středu knihy.

„Když se podíváme na titulní stranu, dozvídáme se, že rukopis zakoupila obec města Pelhřimova,“ říká archivářka muzea Markéta Skořepová. „Cena knihy byla 40 kop míšeňských. Za předpokladu, že za 15 kop grošů míšeňských se dal pořídit velmi dobrý a výkonný tažný kůň, vidíme, že celá kniha měla hodnotu více než dvou koní,“ dodal Hájek.

Video Pelhřimovský graduál
video

Pelhřimovský graduál

Za jeden z nejcennějších prvků jsou považovány dochované iluminace graduálu – výtvarné, barevné obrazy písmen geometrických tvarů, někdy s rostlinnými symboly. Nacházely se na začátku knihy nebo kapitoly. Většinu z nich však na konci 19 století někdo vyřezal. „Iluminace se vší pravděpodobností posloužily k tomu, aby je ten, kdo je vyřezal, rozprodal,“ dodal ředitel muzea.

Další vzácností jsou dochované už české vpisky z poloviny 18. století od pátera jezuitského řádu Antonína Koniáše. Ten měl za úkol opravit poznámky neznámého inkvizitora z doby po husitských bouřích. Část ručně psaného graduálu si lidé mohou prohlédnout v zámku pánů z Říčan, tedy v pelhřimovském muzeu, po celý rok.