Boží muka v Olešnici připomínají povodeň z roku 2002

Olešnice - Přesně deset let uplynulo ode dne, kdy se Olešnicí na Blanensku prohnala blesková povodeň, při níž v okolí zahynuli dva lidé. Obyvatelé vsi jako připomínku ničivých záplav postavili boží muka. Jejich základní kámen požehnal v roce 2009 při návštěvě Brna papež Benedikt XVI.

Nová boží muka mají připomínat bleskové povodně z roku 2002. Právě v místě, kde stojí, se tehdy zastavil obrovský, údajně až 14 km vysoký mrak. Během 90 minut napršelo nad obcí až 170 milimetrů srážek. „Do údolí Olešnice proteklo více než 600 tisíc kubíků vody,“ řekl starosta Zdeněk Peša. Jen v Olešnici voda zaplavila 113 domů, některé vážně poškodila. Škody se vyšplhaly do řádů desítek milionů korun. V Crhově a v Hodoníně si voda vzala dva lidské životy. 

Olešnicí protéká Veselský potok a říčka Hodonínka. Na Veselském potoce už vznikl systém suchých poldrů za 50 milionů korun. Při opakované povodni v roce 2006 se poldry osvědčily. Olešnice vbrzku plánuje vybudovat další protipovodňová opatření, řekl starosta.

  • Povodeň v Olešnici
    Povodeň v Olešnici zdroj: ČT24
  • Povodeň v Olešnici
    Povodeň v Olešnici zdroj: ČT24

Řeka Hodonínka na úpravu koryta teprve čeká. „Řešíme komplikace při jednání s vlastníky pozemků,“ uvedl Peša. Investice deset až dvanáct milionů korun umožní rozšířit její koryto tak, aby beze škod zvládlo alespoň dvacetiletou vodu. Na rozsáhlejší zásah chybí peníze.

Další plánovanou novinkou je systém včasné výstrahy před povodněmi. Obec investuje 3,1 milionu do techniky, která bude nepřetržitě sledovat průtoky a prostřednictvím 70 reproduktorů informovat veřejnost. Už dnes si lidé mohli prohlédnout také opravenou a rozšířenou hasičskou zbrojnici.

Video Reportáž Barbory Žítkové
video

Reportáž Barbory Žítkové