Třebíčská vysoká škola možná přijde o akreditace

Třebíč - Vážné existenciální potíže řeší soukromá Západomoravská vysoká škola (ZMVŠ) v Třebíči. Akreditační komise ministerstva školství navrhla omezit škole akreditaci na tři ze čtyř oborů, které vyučuje. Pokud ministerstvo akreditace skutečně pozastaví, nebude škola moci přijímat studenty do prvních ročníků. Dnes se problémem zabývala správní rada vysoké školy.

Třebíčská škola nemá podle akreditační komise dostatečné zázemí ani kvalitní vyučující. „Nejsou tam adekvátní garanti, kteří by obor mohli vykonávat, a celkové personální zabezpečení je nekvalitní,“ uvedla předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Problémy se týkají tří ze čtyř oborů, které škola nabízí - veřejnosprávních studií, managementu a marketingu a informačního managementu. Jediným kvalitně personálně zabezpečeným oborem jsou podle akreditační komise aplikované informační technologie. 

Všem třem dotčeným bakalářským oborům komise doporučila omezit akreditace. To znamená, že by škola už neměla přijímat nové studenty. „Musíme počkat na konečné rozhodnutí ministerstva školství, stanovisko akreditační komise má pouze formu doporučení,“ řekl předseda správní rady Miroslav Volf. Verdikt ministerstva školství padne v nejbližších dnech, jak uvedl Patrik Kubas z ministerského odboru vnějších vztahů. Škola může proti rozhodnutí podat rozklad. Pokud budou zjištěné nedostatky ve výuce odstraněny, může rovněž požádat o zrušení těchto omezení, doplnil Kubas. 

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka

Stávající studenti by ale dostudovat mohli. „Situace je tam velmi vážná, ale v zásadě je možné nechat studenty dostudovat, zase taková katastrofa to není,“ dodala Dvořáková. I proto škola plánuje nabrat letos na podzim nové studenty do prvních ročníků - v případě pozastavení akreditací by se omezení týkalo až následujícího roku. „Studentům jsme už oznámili, že mohou nastoupit,“ řekl Volf. Doplnil, že přijímací zkoušky letos složilo 214 studentů. Kolik jich skutečně do prvního ročníku nastoupí, prý bude jasné až kolem 7. září, kdy skončí zápisy. Teď má škola 400 studentů. 

Podle místostarosty města končí v příštím roce akreditace všech oborů, bude je nutno obnovit. „Uděláme vše pro to, abychom odstranili co nejdříve všechny výtky akreditační komise, aby život školy mohl normálně fungovat dál,“ řekl. O všechny stávající obory už asi škola usilovat nebude, naopak chce připravit dva nové. „Chceme, aby to byly obory, které budou splňovat požadavky akreditační komise, hlavně co se týká personálního zajištění,“ uzavřel Volf. 

Škola má už delší dobu i ekonomické potíže, svého konce se ale neobává. Teď musí čerpat 2,5milionový kontokorentní úvěr v bance. „Potřebujeme ho jako každá soukromá škola, abychom přečkali léto, kdy jsme bez příjmů. Hospodaření bude vyrovnané, nebude žádný problém,“ poznamenal Volf. O případné finanční pomoci ZMVŠ budou rozhodovat také zastupitelé města Třebíč na svém nejbližším jednání.