Strahovská knihovna ukrývá velmi vzácné písemnosti

Praha – Na dvě stě šedesát tisíc svazků písemností ukrývá Strahovská knihovna. Běžným okem návštěvníka však lze spatřit asi jen čtvrtinu sbírky. Zbytek skrývají klášterní depozitáře. Ty nejvzácnější, jako třeba ručně psaný Pontifikál Albrechta ze Šternberka z roku 1376, ukrývají členové řádu v trezoru.

Výrobu pontifikálu původně objednal významný církevní hodnostář Albrecht ze Šternberka, pak se dostal do Louckého kláštera, kde sloužil opatům při bohoslužbách. Po zrušení Louky Josefem II. ho v roce 1791 zakoupili pro Strahovskou knihovnu.

Celý rukopis je psán na pergamenu, je bohatě zdoben iluminacemi a zvláště pak iniciálami. Na těch jsou podle bibliotékáře Strahovského kláštera Evrmonda Gejzy Šidlovského vymalovány biskupské funkce, které jsou potom popsány v každém textu k obrázku.

Na stránkách unikátního rukopisu se tak dá nalézt nejedna zajímavost. Podle některých badatelů jsou v iniciálách portréty Karla IV. a jeho manželky Anny Svídnické. A právě k jednomu z údajných portrétů Karla IV. se pojí i historka z doby, kdy byl v Praze na oficiální návštěvě americký prezidentský pár.

Evrmond Gejza Šidlovský, bibliotékář Strahovského kláštera

„Když navštívila knihovnu paní Bushová (manželka G. W. Bushe), tak jsme jí předváděli různé rukopisy a mezi nimi i tento a já nemohl Karla IV nalézt. Naklonila se paní Klausová a ptala se, co hledám. Odpověděl jsem jí, že toho zeleného mužíčka na posteli.“


Iniciála s nemocným Karlem IV.
Iniciála s nemocným Karlem IV.

Staré a vzácné knihy potřebují však i odpovídající způsoby uložení. Momentálně má však strahovský bibliotékář k dispozici velmi nevyhovující prostory. Proto je například právě pontifikál uložen v trezoru, kde se musí udržovat stálé klima.

Hraniční situace v klášterních depozitářích donutila správce k vyhlášení celostátní sbírky na třetí etapu obnovy Strahovské knihovny. Kromě modernizovaných depozitářů se v projektu počítá s novými expozicemi nebo s bezbariérovým přístupem pro vozíčkáře. Chybí už jen maličkost - zhruba 100 milionů korun.

Video Reportáž Kateřiny Semerádové
video

Reportáž Kateřiny Semerádové