Včelaři sklidili první med ze střechy Centra Chodov

Praha - Pravý včelí med vyrobili nadšenci z Českého svazu včelařů na velmi neobvyklém místě – střeše nákupního centra na pražském Chodově. Spolu s návštěvníky tak sklidili snahu tamních včel, které se už od dubna zabydlely ve třech úlech. Jde o součást projektu Bez medu to nejde, který se snaží propagovat kdysi tradiční obor včelařství. Organizátoři akce se inspirovali například v centru Londýna, Paříže nebo Vídně.

Úl býval dříve skoro na každé zahradě, dnes už se lidé se včelami moc nesetkají. Český svaz včelařů se mizející odvětví proto snaží pozvednout – podle jeho zástupců prý úspěšně. „Všeobecně v České republice je vzrůstající zájem o obor včelařství, přibývá členů svazu, v loňském roce nám přibylo 1 500 nových členů a rozšířilo se 35 tisíc včelstev,“ uvedl tajemník ČSV Rudolf Peleška.

Přiblížit včely lidem by měl nejnovější projekt „Bez medu to nejde“. Kromě naučných tabulí a akcí po děti jsou vrcholem právě tři funkční úly na střeše obchodního centra Chodov. Pyl do nich snáší zhruba 200 tisíc včel. Na stanoviště pravidelně dohlížejí včelaři z Vyšehradu a kompletně zpracovávají med. Z každého úlu tak sklidí včelaři nadprůměrných 60 kilogramů. Včely totiž mají v Praze překvapivě dobré podmínky a za zelení jsou ochotné doletět až pět kilometrů. „Oproti normální situaci v přírodě tady žádná odlišnost není, med je kvalitní,“ zmínil Peleška.

Video Včelaři přibližují svůj obor veřejnosti
video

Včelaři přibližují svůj obor veřejnosti