Požár u Bzence nejspíš způsobil kuřák

Brno – Několik týdnů po ukončení zásahu rozsáhlého lesního požáru v Bzenci na Hodonínsku, zveřejnili hasiči možné příčiny vzniku ohně. Nejpravděpodobnější podle nich je, že lesní požár nevídaných rozměrů způsobil kuřák, který v lese odhodil nedopalek cigarety. Podle mluvčího hasičů Jaroslava Haida ale zatím nejsou zcela vyloučeny ani jiné varianty jako technická závada na lesním stroji nebo samovznícení munice na nedaleké střelnici.

„Šetření se rozvíjí ve spolupráci hasičů s policií a dalšími orgány. Bylo potřeba vyslechnout téměř dvacet osob a vytvořit časový snímek pohybu všech osob na požářišti,“ popsal Jaroslav Haid průběh vyšetřování.

Kdo konkrétně les v oblasti tzv. Moravské Sahary zapálil, nemusí být nikdy známo, ačkoli nejpravděpodobnější příčinu hasiči již označili. „Jako nejpravděpodobnější příčina se jeví nedbalost kuřáka dosud nezjištěného, který zřejmě do suché trávy u cesty odhodil nedopalek cigarety,“ řekl mluvčí Haid.

Hořelo týden

Požár v bzeneckém lese vzplál za dosud nezjištěných příčin 24. května. Jeho likvidace trvala téměř týden. Práci totiž hasičům komplikoval silný vítr, a tak se plameny v suchém porostu dlouho nedařilo uhasit. V prostoru takzvané Moravské Sahary oheň zasáhl celkem 174 hektarů borového lesa a způsobil škodu ve výši asi 30 milionů korun. Jen 10 milionů si vyžádal zásah hasičů. Těch se u Bzence vystřídalo více než 1 500. U požáru totiž zasahovaly jednotky z celé republiky, šlo o 250 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, a dokonce přijelo na pomoc i 10 jednotek hasičů ze Slovenska.

Hasiči při boji s ohněm spotřebovali 21 milionů litrů vody. Tu si díky nepřístupnému terénu přiváděli speciálními až 6 kilometrů dlouhými hadicemi z řeky Moravy. Těmito hadicemi proteklo za minutu tolik vody, jako se vejde do 10 velkých cisteren. Vlastník lesa, tedy Lesy České republiky, musí nyní do dvou let spálenou plochu nově zalesnit. Lesníci předpokládají, že budou muset zasaženou plochu celou vymýtit a nově ji osadit. I když se v lokalitě zasažené ohněm vyskytují převážně borovice, mají Lesy ČR v plánu mezi ně zasadit i listnaté stromy, aby se předešlo dalšímu podobně rozsáhlému požáru.

Video Letecké záběry lesního požáru u Bzence
video

Letecké záběry lesního požáru u Bzence

Letecké záběry lesního požáru u Bzence

25.05.2012

Podívejte se na záběry z místa požáru

Lesníky čeká náročný úkol - sehnat 1,5 milionu semenáčků

Odhadovanou výši škod už zveřejnily také Lesy ČR. „Jde o necelých 30 milionů korun s tím, že jsme vyčíslili škody pouze na lesních porostech a půdě, nikoliv na cestách nebo zvěři,“ uvedl lesník Bohumil Pipal. Částku může ještě změnit to, za kolik se podaří ohořelé dřevo prodat.

Obnovit les chce podnik do dvou let. Nejprve bude nutné les vyčistit a vykácet ohořené stromy, které by postupně odumřely. Teprve poté začne výsadba. „Většinou vysázíme opět borovice lesní, protože ta na extrémních stanovištích nejlépe odrůstá. Budeme se sem snažit vložit také nějaké protipožární prvky, například pruhy listnatých dřevin,“ upřesnil Pipal. 

Lesníky teď čeká náročný úkol – sehnat 1,5 milionu malých stromků, kterými by požářiště osadili. „Za jak dlouho se les podaří obnovit, hodně záleží právě na tom, jestli seženeme sadební materiál. V takovém množství je to mimořádná záležitost,“ řekl Pipal.

Video Reportáž Barbory Lukšové
video

Reportáž Barbory Lukšové

Reportáž Barbory Lukšové

31.7.12

Rozhovor s Jaroslavem Haidem

Krajinný ekolog Antonín Buček

Myslivec Ivan Polák o zvěři a rostlinách