Na cestě v okolí Liberce se objevil nebezpečný materiál ze spalovny

Liberec - V lese u skládky ve Frýdlantu našli členové sdružení Arnika materiál ze spalovny. Jsou přesvědčeni, že pochází z liberecké spalovny Termizo, která ho prodává jako stavební materiál například pro výplň silnic. Podle ekologů z něj ale mohly uniknout nebezpečné dioxiny.

Směs v lese leží už několik let a ekologové ji našli náhodou. Chtěli prý zkontrolovat firmu ČEFOS, která skládku provozuje a směs kupuje pro zpevnění cest. „Zjevně budovali meliorační rýhu od skládky do údolí potoka a na zásyp rýhy použili směs strusky a popílku,“ domnívá se Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika.

Kromě štěrku se v zemi našly i další jen lehce ohořelé odpadky. Podle ekologů už zřejmě dioxiny odplavila voda. „Z meliorační rýhy se odplavily do potoka, který ústí do rybníka. Takže předpokládáme, že skončily v rybníku,“ říká Vratislav Vozník z Arniky.

Obdobný stavební materiál z odpadků podle Arniky produkují ještě spalovny v Malešicích a v Brně. Provozovatel frýdlantské skládky se k němu nezná. „Jestli to tam někdo vyklopil na černo, musíte hledat jiného viníka,“ brání se jednatel společnosti ČEFOS Jaroslav Kopecký. Policii ani město Frýdlant ještě Arnika nekontaktovala.

Video Reportáž Michala Jemelky
video

Reportáž Michala Jemelky

Vedení spalovny odmítá, že by ohořelé odpadky mohly pocházet z Liberce. Spalují se v ní totiž hodinu při teplotě tisíc stupňů Celsia. „Může se stát, že něco projde, ale rozhodně ne takové snadno hořlavé věci jako ovládání k televizi nebo zbytky videokazety,“ tvrdí předseda představenstva společnosti Termizo Pavel Bernát.

Ekologové se obrátí na inspekci a na ministerstvo životního prostředí, aby upozornili na to, jak se může s materiálem vzniklým ze spaloven nakládat.