Kvalita vody v Orlické přehradě se vylepšuje

Orlická přehrada – Voda v Orlické přehradě není vhodná ke koupání, takové jsou výsledky rozborů zdravotního ústavu. A přesně to je důvod, proč vznikl program revitalizace přehrady. Studie ukázala, že největší vliv na znečištění vody mají obce z bezprostředního okolí. Řešením jsou nové čistírny odpadních vod.

Zvíkovské Podhradí – jeho nová čistička je v provozu necelý rok a sinicím ani trochu neprospívá. Ve vodě, která z ní odtéká, je osmkrát méně fosforu než dřív a nesrovnatelně ubylo i ostatních škodlivin. „Máme tady polodivokého berana, který sem celou zimu chodil pít. Voda z čističky tedy byla dobrá,“ potvrdil starosta Zvíkovského Podhradí František Blažek (nez.). Přestože počasí působí na obě ramena přehrady stejně, letos se poprvé to otavské zazelenalo později než vltavské, které je viditelně horší i teď. Místní se shodují, že důvodem je právě nová zvíkovská čistírna. A i když malý, mohla by mít vliv i na celou přehradu. „Zatím je průběh sezony takový, že kvalita vody na Orlíku je poněkud lepší než v loňské sezoně,“ uvedl František Kotrba z HS Jihočeského kraje.

Video Reportáž Kristiny Vrkočové
video

Reportáž Kristiny Vrkočové

Obce v okolí přehrady jsou malé a zákon jim čistírnu odpadních vod nenařizuje. Navíc je pro ně výstavba včetně kanalizace drahá. Přesto se jich do příprav pustilo už třicet. S vyřizováním projektu i dotací jim pomáhá Svazek obcí regionu Písecka. „Tam byl počáteční impuls,“ prohlásil starosta Orlíku nad Vltavou Jiří Štrajt (nez.) a Ivana Očástková ze Svazku obcí regionu Písecko doplnila: „Když už získáme zkušenost a potom ji vylepšujeme dál, můžeme jim poskytnout servis.“ Také starosta Kovářova Pavel Hroch (JIH 12) hodnotí situaci kladně: „I kraj se k tomu postavil čelem, podporuje administraci té akce.“

Jak budou čistírny odpadních vod v okolí přehrady přibývat, bude voda čistší a čistší.