Ústavy na Plzeňsku nakročily k samostatnosti klientů

Plzeň – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje postupnou transformaci ústavů sociální péče, v nichž po celé ČR žijí tisíce lidí s postižením. Ve 13 krajích proto před časem rozběhlo pilotní projekt podporující přerod ústavů, do něhož se zapojilo 32 ústavních zařízení s přibližně 3 800 klienty. Projekt, na který je připraveno 136 milionů korun, počítá s postupným rozpuštěním velkých ústavních zařízení a s maximálním začleněním jejich klientů do běžné společnosti. V Plzeňském kraji se tak zatím transformují zařízení ve Stodě a Zbůchu.

V budoucnu se na rozpuštění velkých ústavů, často separovaných i mimo města, a na jejich transformaci počítá z evropských fondů s 1,3 miliardy korun. Peníze jsou určené především na nákup, stavbu a rekonstrukci domů a bytů, do nichž se klienti ústavů přestěhují, a mohou tak žít samostatnější a hodnotnější život.

Na podporu transformace zařízení a zapojení jejich klientů do většinové společnosti putuje po ČR výstava snímků fotografa Jindřicha Štreita, který lidi s postižením léta fotografuje. V Plzni je výstava Život místo ústavu k vidění v hale hlavního nádraží do konce srpna.


V Domově pro osoby se zdravotním postižením ve Stodu začali s postupnou transformací už před ministerským projektem a ukazuje se, že samostatnost klientům svědčí, potvrdil ředitel zařízení Radomír Bednář. Už dva roky tak například bydlí ve dvou bytech v sídlištní zástavbě v Holýšově pětice klientů. Zatímco po přestěhování potřebovali zhruba 20 hodin podpory a asistence týdně, nyní jsou to jen čtyři hodiny. „Ve spoustě činností se osamostatnili, potřebují pomoci jen s nějakým základním hospodařením s penězi, případně s nějakým stykem na úřadech. Co se týče péče o domácnost, nákupů, docházky do zaměstnání, tak se dá říci, že jsou soběstační,“ shrnul Bednář. Do samostatného života se přitom pouštějí i lidé, kteří dosud žili v ústavu i většinu svého života.

Video Reportáž Davida Havleny
video

Reportáž Davida Havleny

Stodský domov má 188 uživatelů služeb. S postupnou transformací pokračuje. Momentálně se buduje či rekonstruuje desítka bytů v okolních městech a obcích pro další klienty. Po dokončení všech naplánovaných etap transformace zbude v původním domově asi 44 klientů. I ti budou žít v menších samostatnějších skupinkách.

Petr Mach z MPSV: „Někde nastávají problémy, jak u některých kulatých stolů bylo zmíněno, že nikdo vedle těch ´mentálů´ nebude žít.“

Krajský radní pro oblast sociálních věcí Miroslav Brabec: „Kdo v tuto chvíli je “normální“, může být během několika minut v jejich situaci. To si musíme všichni uvědomit.“


Ministerstvo nyní ve spolupráci s kraji analyzuje situaci ve všech podobných zařízeních. Zjišťuje se, zda domovy fungují stále jako ústavy s mnoha klienty na pokojích nebo se už samy alespoň částečně transformovaly. Analýza má být hotová příští rok, pak se bude rozhodovat o dalším postupu.