Ostravsko dostane pět miliard na zlepšení ovzduší

Ostrava - O pět miliard korun z fondů Evropské unie, které na snížení emisí na Ostravsku poskytne ministerstvo životního prostředí, má zájem 33 projektů od šesti žadatelů patřících k hlavním znečišťovatelům v regionu. Výběr bude znám do konce srpna. Nejúspěšnější projekty mohou počítat s podporou 90 procent.

Podle podmínek Evropské komise bude z obdržených žádostí o dotaci vybráno 80 procent nejlepších projektů, které obdrží podporu 90 procent ze způsobilých výdajů. Zbývajícím 20 procentům projektů bude nabídnuta podpora 40 procent. „Projekty posoudíme ve zrychleném režimu a do konce srpna budou žadatelé vyrozuměni, aby mohlo dojít k co nejrychlejší realizaci,“ uvedl první náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek. 

Je důležité, že se po tak dlouhé době rozhýbalo další čerpání finančních prostředků pro zlepšení ovzduší v kraji a že klíčoví žadatelé v takové míře reagovali, dodal náměstek. Aby ministerstvo předešlo zbytečným administrativním chybám a umožnilo firmám na peníze dosáhnout, uspořádalo pro žadatele sérii kulatých stolů.

Česká republika se podle Kulíška stává první zemí EU, která umožní devadesátiprocentní míru podpory pro průmyslové podniky, jež snižují emise. První zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji by se po investicích mělo projevit v zimě na přelomu roku 2013 a 2014. Ovzduší na Ostravsku by se mělo zlepšit ještě výrazněji v zimním období roku 2014 a 2015, kdy budou realizovány zbylé projekty.

Primátor Ostravy Petr Kajnar je ale skeptičtější. „Na tento projekt se slibují peníze už roky a ještě další roky bude trvat, než to bude znát,“ myslí si. Podle něj zatím ministrování Tomáše Chalupy, který se situací v regionu dlouhodobě zabývá, nic významného nepřineslo.

Video Rozhovor s primátorem Ostravy Petrem Kajnarem
video

Rozhovor s primátorem Ostravy Petrem Kajnarem

Do roku 2010 byla ze 16 miliard určených na zlepšení ovzduší vyčerpána pouze jedna miliarda. Do konce letošního roku najde své příjemce více než deset miliard korun dotačních prostředků. Za klíčové v motivaci podniků považuje ministerstvo, že na konci loňského roku vyjednalo navýšení podpory pro žadatele ze 40 procent na 90.

Operační program Životní prostředí, ze kterého peníze pocházejí, zatím prochází kontrolou Evropské komise, proplácení je pozastaveno. Ministerstvo očekává, že Brusel v blízké době proplácení obnoví.