Původ středověkých střevíců prozradil hnůj na podrážce

Pardubice – Čtyři sta let ležely ukryté pod podlahou jednoho z domů v Pardubicích. Před šestadvaceti lety je při opravách objevil majitel domu a restaurátoři teď už i mají stopu, komu asi patřily. Prozradila je totiž špinavá podrážka. Řeč je o kožených střevících, které jsou až do 28. října vystavené ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

Tři starodávné boty se našly v měšťanském domě u Zelené brány. Historikové hned poznali, že pocházejí z 15. nebo 16. století. Stopy hnoje, které restaurátoři na botách našli, je pak přivedly až do Itálie.

Při zkoumání vzorků pod mikroskopem objevili semínko rostliny zvané bér vlašský neboli čimúza. Ta se vyskytuje hlavně v Itálii. „To jsme zajásali, protože bylo jasné, že majitel těch bot byl buď Ital a přišel ze severní Itálie, nebo minimálně tou severní Itálií prošel,“ uvedl František Šebek, historik.

Z nálezu badatelé odvodili, že boty zřejmě nosil italský řemeslník. Během přestavby měšťanského domu v letech 1538 až 1542 střevíce zahodil pod podlahu, kde se dochovaly v suchém zásypu. „To, že se nakonec podařilo dopátrat se nějakého příběhu, to je také záležitost odbornosti a všímavosti lidí, kteří se tou problematikou zabývají,“ uvedla Jitka Rychlíková, ředitelka Východočeského muzea v Pardubicích. Středověké boty budou vystavené až do 28. října v expozici věnované pánům z Pernštejna. Potom je čeká uložení do místního depozitáře.

Video Reportáž Michala Klokočníka
video

Reportáž Michala Klokočníka