Školu v Kovářově trápí místo azbestu radon

Kovářov (Písecko) – Zatímco některé panelové školní budovy se potýkají s únikem rakovinotvorného arzenu, v Kovářově na Písecku naměřili hygienici vysokou koncentraci jiné nebezpečné látky – radioaktivního radonu. Zdravotní limity byly překročeny až desetinásobně. Probíhají proto opravy a sanace, aby se děti v září mohly v bezpečí učit.

V kovářovské základní škole není problémem konstrukce, radon se uvolňuje ze země. Koncentrace radioaktivního plynu je zvýšená v celém Kovářově, v podloží obce je ho bohatá zásoba. Měření ve škole však ukázalo, že je jeho koncentrace v budově velmi vysoká i na kovářovské poměry.

Nyní proto vrcholí práce, které mají dětem zaručit bezpečný návrat do školy po prázdninách. V rámci rozsáhlých stavebních prací došlo k výměně podlah s nátěrem, který by měl pronikání radonu zabránit. Důležitá je také například izolace vodovodních trubek, jimiž látka rovněž může pronikat.

Opatření proti radonu vyjdou  kovářovský obecní úřad na dva miliony korun.  Zmenšit výdaje  může jen  úspěšná  žádost o dotaci. I když se koncentrace radonu ve škole sníží na bezpečné hodnoty, sledovat se bude dál. Je totiž velmi proměnlivá. Ovlivňují ji například venkovní teploty nebo větrání a topení v objektu. Tam kde se dostatečně větrá, je riziko minimální .

Radon je radioaktivní plyn, nebezpečí, které hrozí lidem jemu vystaveným, je především rakovina plic.

Video Reportář Kristiny Vrkočové
video

Reportář Kristiny Vrkočové