Břeclavské nádraží dostane konečnou podobu, moderní i historickou

Břeclav – Správa železniční dopravní cesty připravuje závěrečnou druhou etapu rekonstrukce břeclavského železničního uzlu. Současně s kolejemi se bude pracovat také na staniční budově, která patří Českým drahám, a především před ní, kam chce město přestěhovat autobusovou stanici. SŽDC zatím hledá dodavatele, práce na rekonstrukci jednoho z největších železničních uzlů v Česku začnou v posledním čtvrtletí tohoto roku a potrvají rok a půl.

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba naváže na první etapu rekonstrukce, kdy vznikla například nová nástupiště. Nyní dojde k úpravě staničního zabezpečovacího zařízení i traťového svršku. Pracovat se bude zejména v oblasti mezi osobní stanicí a nákladním nádražím, tzv. přednádražím. „Mezi nimi je úsek necelého kilometru a ten je potřeba zrekonstruovat,“ upozornil břeclavský přednosta Rudolf Tuček.

Cestujícím by neměla způsobit druhá stavba problémy jako ta první, která skončila v dubnu 2010. Většinou je čekají nanejvýš několikaminutová zpoždění. Podle Rudolfa Tučka však bude nutná také krátká výluka. „V době, kdy bude hrdlo mezi osobním nádražím a přednádražím sevřeno, bude jedna trať přesměrována na náhradní autobusovou dopravu,“ uvedl.

Rekonstrukce břeclavského železničního uzlu
Zdroj: ČT24

Nejstarší nádraží v českých zemích

Břeclav je místem, kudy v roce 1839 do českých zemí přišla železniční trať od Vídně. Jednalo se o první dálkovou parostrojní železnici v kontinentální Evropě (starší trati například v Německu nebo i Rusku byly krátké a měly zejména předváděcí charakter), která později dosáhla až do Haliče. Příhraniční stanice tak je nejstarším českým parostrojním nádražím. Podoba staniční budovy to však příliš nepřipomíná. Stejně jako nádraží samotné se v minulosti dočkala mnoha úprav. Dosud poslední rekonstrukcí v Břeclavi byla 1. stavba rekonstrukce uzlu. Novou podobu dostala nástupiště i koleje u nich stejně jako jižní zhlaví včetně mostu přes Dyji.

Břeclavské nádraží na historické fotografii


Souběžně se SŽDC budou u nádraží pracovat také dělníci najatí radnicí. Činit se však mají na opačné straně staniční budovy. „Připravujeme přesun autobusového nádraží do těsné blízkosti železniční stanice,“ řekl břeclavský místostarosta Luboš Krátký.

Na svém budou pracovat také České dráhy, kterým v Břeclavi patří výpravní budova. „Jsme rádi, že České dráhy přistoupily na rekonstrukci výpravní budovy v historickém rázu,“ přiblížil místostarosta Krátký.

Železniční správu bude druhá část rekonstrukce břeclavského uzlu stát přes miliardu korun, Břeclav zaplatí za nový autobusový terminál asi desetkrát nižší částku.

Video Reportáž Ivany Šmelové
video

Reportáž Ivany Šmelové