Spor o zastupitelský mandát v Hazlově končí

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně ukončil soudní spor o mandát v obci Hazlov na Chebsku. Soudci odmítli kasační stížnost Josefa Čapka, jenž na mandát rezignoval, ale později platnost odstoupení zpochybnil a podal žalobu. Podle NSS je rezignace platná a Čapkovo místo v zastupitelstvu oprávněně zaujal náhradník.

Čapek v kasační stížnosti uvedl, že rezignaci nejspíš podepsal pod psychickým nátlakem a v rozčílení, aniž měl skutečně v úmyslu odejít ze zastupitelstva. Podle Nejvyššího správního soudu je však rezignace platná, a proto Čapkův mandát podle volebního zákona zanikl.

Soudci upozornili na to, že Čapek měnil svůj popis sporné události, což činí jeho tvrzení nevěrohodným. Například neupřesnil, v čem spočíval údajný psychický nátlak ze strany skupiny zastupitelů za Nezávislé. „Stěžovatelovo tvrzení tak zůstalo pouze v obecné rovině a nebylo podpořeno žádnými důkazy. Pouhé rozčílení způsobené neshodou s jinými osobami nelze označit za psychický nátlak,“ stojí v rozsudku senátu s předsedou Janem Passerem.

Hazlovské zastupitelstvo bylo kvůli sporům dlouho nefunkční. Nebylo jasné, kdo je vlastně zastupitelem. Situaci řešila také policie, protože se postupně objevily ještě další dvě rezignace zastupitelů, zřejmě falešné.

Po volbách se starostou stal Čapek. Zastupitelé ho zvolili i přesto, že na úřad přišla jeho rezignace. Funkci opustil až na základě soudního rozhodnutí. Pak řídil obec Miroslav Všetečka, jenž byl starostou v předchozím volebním období. Loni v srpnu oficiálně převzala úřad nová starostka Lenka Dvořáková (SNK Změna pro Hazlov). Předání úřadu asistovali pracovníci krajského úřadu a ministerstva vnitra.

Spory v zastupitelstvu obce od převzetí úřadu novým vedením sice nezmizely, ale už neblokují chod obce, uvedla starostka Dvořáková. „Máme pořád odlišné názory, ale obec funguje,“ uvedla. Dvě falešné rezignace, které prošetřovala policie, podle Dvořákové skončily odložením případu, protože se viník, který je na obec zaslal, nenašel.