Armáda nechce vracet historický majetek

Valeč (Karlovarský kraj) – Zastupitelé Valče se nedohodli s ministerstvem obrany na navrácení historického majetku, který armáda zabrala po roce 1953 jako výcvikový prostor. V rámci takzvané optimalizace má obec dostat zpátky jen část svého původního katastru a její vedení logicky není s takovým návrhem spokojené. O dalším postupu se chce proto radit s právníky.

Valeč usilovala hlavně o území Malého Hlavákova. Podle historických map jde o katastrální území Valče, vysvětluje starosta. Území Hlavákova armáda obci nevrátí, Valeč dostane jen část bývalého katastru. Radnice proto žádá ještě jiné území. „To je území, které bychom chtěli jako kompenzaci za to, že jsme přišli o historický katastr Malého Hlavákova včetně sklárny,“ uvedl starosta Valče Josef Kubař (KSČM).

Armáda upravuje území cvičiště. Obcím, které byly pod správou armády, ministerstvo nabízí svobodu. Tzv. optimalizace zastupitele Valče zklamala. „Spokojeni být nemůžeme, protože jsme doufali a věřili jsme, že v rámci optimalizace se nám vrátí katastr větší,“ dodal Josef Kubař.

Zástupci ministerstva obrany už pokládají vyjednávání o navracení majetku Valče za uzavřené. „Další požadavky samozřejmě nebudeme respektovat, protože by nároky vznášely další obce a už to není o zmenšování vojenského újezdu tak, aby tady byl zachován výcvik ozbrojených sil,“ prohlásil vedoucí komise pro optimalizaci VÚ Hradiště Generálního štábu AČR Vladimír Kazatel.

O problému Valče chtějí zástupci kraje na ministerstvu obrany dál diskutovat, podle krajských politiků je uzavřena jen jedna etapa vyjednávání. Pokud Valeč dokáže, že má na území nárok, kraj problém znovu otevře. „Bude-li se nám tento návrh jevit jako opodstatněný, budeme obec podporovat,“ potvrdil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Josef Borka (KSČM).

Už v polovině září bude zasedat výbor pro optimalizaci vojenských újezdů. Zástupce Karlovarského kraje tam podle náměstka na problém Valče znovu upozorní.