Dost vody mají jen jihočeské řeky

Praha – Zejména Lužnice, ale také Vltava a Otava budou o víkendu přívětivé k vodákům. Jihočeské řeky jsou dobře sjízdné, na rozdíl od většiny dalších toků v celém Česku. Na nich jsou většinou sjízdné jenom některé úseky, na oblíbených řekách, jako je Ohře nebo Sázava, jsou důležité části pod limitem.

Více kamenů než vody je na Ohři v peřejnatých úsecích u Karlových Varů. Pod limitem splavnosti je průtok i na Sázavě pod Krhanicemi a na Stvořidlech. Mělčiny jsou zejména pod jezy. Mělčiny se místy vyskytují i pod jezy na Berounce. Horní toky jsou špatně splavné na Labi i Jizeře, lodě nedrhnou až pod Jaroměří, resp. Turnovem. Obdobné podmínky nabízejí menší toky jako Orlice, Ploučnice nebo Bílina.

Morava je splavná od soutoku s Desnou, kanoistický svaz však nedoporučuje na tuto řeku vyplouvat. „V úseku Horka nad Moravou–Chomoutov kácí podnik Povodí Moravy břehové porosty, které jsou poškozené, mohly by spadnout do řeky a v případě povodní ji zahradit. Plavba je v tomto úseku vyloučena a je lepší tuto řeku do konce září vynechat,“ vysvětlil Vojtěch Jančar ze svazu. Z Moravských řek je možné vyrazit na Dyji od Znojma, v krátkých úsecích je splavná Opava, na Odru lze vyrazit od Ostravy.