V Česku vrcholí houbařská sezona

Karlovy Vary - Kvůli suchému létu v Česku teprve nyní vrcholí houbařská sezona. Houby jsou pro mnohé sběrače i snadným přivýdělkem. Za jeden den si mohou přijít až na pět tisíc korun. Prodávají je na ulici i do restaurací. Musejí k tomu mít ale osvědčení, které po náročných zkouškách vydávají hygienici.

Rozeznat muchomůrku šedivku od muchomůrky panterové, a hlavně odlišit jedlé houby od nejedlých a jedovatých. To je hlavním cílem zkoušek, které každý rok pořádají krajské hygienické stanice. „Za vydání osvědčení se platí správní poplatek pět set korun, osvědčení opravňuje k tomu, že můžou houby volně prodávat,“ vysvětluje vedoucí oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice pro Karlovarský kraj Valeria Hovorková. 

Zkouška začíná písemným testem a pokračuje pohovorem s odborníkem. „Je potřeba, aby sběrači hub uměli přesně odlišit jedovaté druhy od nejedovatých, které jsou ale velmi podobné. Pokud tady udělají chybu, tak je nemůžeme nechat projít,“ říká zkoušející mykoložka Eva Martínková. „Přiznám se, že jsem nečekala, že to bude tak těžké,“ hodnotí průběh zkoušky účastnice Božena Henčová. 

Zájemci osvědčení potřebují jako doklad pro majitele restaurací nebo potravinářskou inspekci. „Houby nám rostou hned za domem, potřebujeme je do své restaurace,“ uvádí účastník zkoušek Marián Konopa. 

Většina prodejců o tom, že musí mít osvědčení o znalosti hub, ví. Někteří ale zkoušky považují za zbytečné. Argumentují tím, že od nich lidé většinou kupují jen hřiby. Podle mykologů se v lese chybuje hlavně v případech, kdy je houba příliš čerstvá a ještě nemá vyvinuté charakteristické znaky. Velmi často se tak zaměňuje masák s jedovatou muchomůrkou zelenou. „Ty zkoušky musí být, protože osoba, která houby prodává nebo s nimi obchoduje, musí mít perfektní znalosti,“ zdůrazňuje mykolog Jan Šimice. 

Prodejce hub často kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ta může za prodej hub bez osvědčení uložit pokutu až půl milionu korun.

Video Reportáž Marka Štětiny
video

Reportáž Marka Štětiny