Kuks si na opravu ještě počká, kraj se bojí o dotaci

Kuks (Trutnovsko) – Zámek Kuks se zatím nedočká opravy. Národnímu památkovému ústavu, který rekonstrukci připravuje, doporučila hodnotící komise vyloučit většinu účastníků z tendru na dodavatele stavby. Z osmi zůstal jediný, ovšem i nad ním se vznášejí otazníky. Soutěž proto nebude možné vyhodnotit a zřejmě se bude opakovat. Královéhradecký kraj, který opravu financuje, se teď obává, aby mu kvůli zdržení nepropadla slíbená evropská dotace.

Hodnotící komise NPÚ doporučila vyloučit ze soutěže na opravu Kuksu sedm účastníků, protože nejsou v pořádku jejich doklady o kvalifikaci. Objevily se potíže s pojistkami nebo doklady subdodavatelů restaurátorských prací. Nezvyklá se komisi zdála také nejnižší cena – stavební firma z Trutnova s restaurátory z Itálie nabídla odvedení prací za 159 milionů korun, odhadní cena přitom je 280 milionů. Podle památkářů je nabídka nereálně nízká. Podle stavební firmy cena reálná je, protože restaurátorské práce odvede levný subdodavatel z Itálie.

Protože soutěž nelze vyhodnotit, hrozí její opakování. Památkáři ale doufají, že firmy navržené na vyloučení podají námitky a komisi ještě přesvědčí o své kvalifikaci.

Na rychlém vyhodnocení soutěže má zájem zejména Královéhradecký kraj, který se snaží zabránit jejímu opakování. Už teď má stavba zpoždění, podle původního rozvrhu měla začít v srpnu, kdyby se soutěž opakovala, zpoždění by se zvětšilo nejméně o půl roku. Stavba potom má trvat rok a půl. Pokud přitom nebude završena před koncem roku 2014, propadne přislíbená evropská dotace 440 milionů korun.