Brzdy automobilů jsou nebezpečné, ukázal výzkum

Ostrava - Zásadní objev má na svém kontě tým vědců z centra nanotechnologií při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Ve spolupráci s lékaři fakultní nemocnice zjistili, že Ostravané mají ve svých tkáních příliš těžkých kovů. Zdraví škodlivé částice unikají do ovzduší zejména při brzdění automobilů. Studie vznikala dva roky a prošlo jí na padesát pacientů od malých dětí až po seniory.

Náprava osobního auta s kompletním brzdným systémem a vzorky lidských tkání byly základní materiály, se kterými tým ostravských vědců a lékařů pracoval. „Spektrum našich pacientů se pohybovalo od dětí, které přicházely odstranit tzv. nosní mandle, až po pacienty, kteří přicházeli k odstranění patrových mandlí,“ uvedl přednosta ORL kliniky FN Ostrava Pavel Komínek.

Odebrané vzorky z kliniky ORL nejprve zpracovali v patologickém ústavu fakultní nemocnice. V ústavu nanotechnologií pak pomocí nejmodernějších přístrojů nalezli v tkáních zdraví škodlivé látky. Podle vědců může mít chronické onemocnění zkoumaných pacientů přímou souvislost s kovy, které našli v jejich mandlích. „Analyzovali jsme i vzorky dětí z jižních Čech, i tam byla přítomnost škodlivin, ale ne na bázi takových kovů, jako je měď a cín,“ podotkla Jana Kukutschová z Centra nanotechnologií.

Výsledky své studie publikovali ostravští vědci v prestižních odborných časopisech. Obrátit se chtějí na automobilky a doporučit jim změnu technologie při výrobě brzdových destiček.

Tým ostravských vědců bude ve svém bádání pokračovat, tentokrát se zaměří na zkoumání vzorků nosních polypů a nejrůznějších nádorů.

Video Reportáž Ivy Bartoňové
video

Reportáž Ivy Bartoňové