Mobilní stanice začaly měřit na Vysočině kvalitu ovzduší

Jihlava - Na Vysočině budou odborníci pět let sledovat čistotu ovzduší ve 24 městech a obcích. Mobilní stanice se budou průběžně stěhovat a měření se bude promítat na webu. Unikátní krajský projekt za 5,8 milionu korun pomůže zmapovat škodlivý vliv lokálních topenišť, což dosavadní měřicí síť Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) neumožňuje. 

Meteorologové sledují čistotu ovzduší na Vysočině desítky let, ale mají na to jen tři plnohodnotné měřicí stanice. „Projekt je postaven na zahuštění té relativně řídké sítě,“ řekl ředitel brněnské pobočky ČMHÚ Jaroslav Rožnovský k iniciativě kraje. Doplnil, že krajská data poslouží ke zpřesnění dlouhodobých sledování.

„Byť se říká, že Vysočina je nejčistší kraj, a může to na první pohled vypadat, že tady problémy nemáme, tak ona tady jsou místa, kde být mohou,“ zdůvodnil krajský radní Zdeněk Ryšavý (ČSSD) vznik projektu. Připomněl nedávné výsledky sledování ovzduší v Jihlavě, z nichž vyplynulo, že velkými zdroji znečištění jsou doprava a malé kotelny na tuhá paliva, zatímco továrny podle Ryšavého svazují docela přísné normy. Proto se krajské měření bude kvůli srovnání týkat plynofikovaných sídel i obcí, kde lidé topí dřevem a uhlím. Sledovat bude i vliv dopravy a průmyslových zón.

Měření zajistí Zdravotní ústav Ostrava s pražskou firmou Envitech Bohemia. V terénu budou mít tři až čtyři mobilní stanice. Měření začíná v JihlavěTřebíči a ve Světlé nad Sázavou. Stanice se pak budou pravidelně objevovat například i v Bochovicích na Třebíčsku s necelými 150 obyvateli. Budou sledovat mimo jiné znečištění oxidem uhelnatým, oxidy dusíku a síry, prachem a někde i dioxiny. „Zaznamenávat se budou i základní meteorologická data, jako je směr a rychlost větru, teplota a vlhkost vzduchu, která jsou nezbytná pro následné vyhodnocení,“ doplnil Pavel Chaloupecký z firmy Envitech.

Lidé mohou díky krajskému projektu sledovat kvalitu vzduchu ve svém okolí na www.ovzdusivysocina.cz. Získaná data mohou pomoci i samosprávám třeba při posuzování vstupu nových investorů do průmyslových zón nebo při plánování dopravních staveb.

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka