Čistý Orlík? Běh na dlouhou trať

Orlík - Voda v Orlické přehradě už řadu let nevyhovuje hygienickým normám. V obcích okolo nádrže se sice postupně budují čistírny odpadních vod, to je ale běh na dlouhou trať. Čističky by totiž měly být ve třiceti obcích; zatím je mají nebo budují první čtyři. Celkem jde o investici za miliardu korun. Podle odborníků ale jen čističky nestačí. Problémem jsou i rybníky, ze kterých voda do přehrady přitéká, i nesprávně obhospodařované okolní zemědělské plochy. Zemědělci proto budou nyní pod větším dohledem úřadů. Čisté vody, která by po celou letní sezonu splňovala hygienické limity bezpečného koupání, by se mělo dosáhnout v horizontu deseti nebo patnácti let.