Nevidomým na Vysočině docházejí peníze

Jihlava - Do vážných existenčních problémů se dostávají poskytovatelé sociálních služeb na Vysočině. Například společnost Tyflo Vysočina Jihlava, která se stará o nevidomé a slabozraké, si musí dokonce přivydělávat regionální veřejnou sbírkou. Čím dál menší státní podpora ji dostává do neřešitelné situace.

Peněz od státu je stále míň, náklady však rostou. Situace naplno postihla i obecně prospěšnou společnost Tyflo Vysočina. Ta nabízí hlavně asistenční, předčitatelské nebo průvodcovské služby pro nevidomé. „V roce 2010 jsme měli k dispozici jeden a půl milionu korun na veškerou činnost, teď máme zhruba pět set tisíc. Bohužel to nestačí na to, co chceme dělat,“ komentuje situaci ředitel Tyflo Vysočina Pavel Hegner.  

Společnost se už loni potýkala s vážnými existenčními problémy a musela propustit několik zaměstnanců. Aby přežila, usilovně hledá velké sponzory, ale i drobné dárce. „Dnes pořádáme sbírku. Po Jihlavě chodí čtrnáct dvojic ze škol a snaží se nám tím pomoct,“ říká Eva Škaredová z průvodcovské služby Tyflo Vysočina. „Prodáváme bílou hůlku a kalendář. Lidi nám za to dávají dvacet korun. Když chtějí, přispějí i více,“ uvádí studentka Andrea Trávníková.  

Studentky se ale setkaly s velkým nezájmem lidí. Podle jejich odhadů přispěje asi jen jeden z deseti oslovených. „Lidé většinou spěchají, často říkají, že nemají čas, někteří nás odkazují na pomoc vlády,“ popisuje postoj lidí studentka Hana Bokrová. 

Loni veřejná sbírka vynesla přes čtyřicet tisíc korun, letos počítají alespoň s podobným výsledkem. Peníze využijí hlavně na nákup nových kompenzačních pomůcek. Až do středy také probíhá Týden otevřených dveří, kde všechny zájemce podrobně seznamují s nabídkou Tyflo Vysočina.

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka