Antropologové: Nalezené ostatky patří 14 pražským mučedníkům

Praha – Některé lebky objevené v kryptě pražského kostela Panny Marie Sněžné patří františkánům zabitým davem při vpádu Pasovských do Prahy v 17. století. Antropologové Národního muzea dokončili svůj výzkum ostatků nalezených v kostelech, připravováno je nyní blahořečení františkánů, které katolická církev považuje za mučedníky. Ostatky, mezi kterými zřejmě jsou i pozůstatky čtrnácti pražských mučedníků, zkoumali antropologové od poloviny léta.

Podle vedoucího antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea Petra Velemínského byl výzkum komplikován tím, že se dochovaly především lebky, k dispozici naopak nebyly například pánevní kosti důležité pro určení pohlavní příslušnosti. Přesto antropologové mohou potvrdit, že část ostatků uchovaných v kostele Panny Marie Sněžné patří zabitým františkánům. „Závěry antopologického průzkumu jsou v souladu s předpokladem, že ve schráně jsou uloženi františkáni zabití v roce 1611,“ shrnul Petr Velemínský. Událostem popsaným v historických pramenech přibližně odpovídá stáří ostatků i zranění.

Františkánům zabitým davem při vpádu Pasovských patří zřejmě až 14 z 20 nalezených ostatků. Antropologové tak usoudili právě z analýzy zranění, která vznikla v období jejich smrti. „Našli jsme je s velkou pravděpodobností u šesti lebek, u dalších šesti dospělých lebek je nelze vyloučit. Ke svému velkému překvapení jsme je našli též u dvou lebek nedospělých jedinců – jednoho dítěte v rozmezí 7 až 14 let a jednoho jedince na hraně mezi dětstvím a dospíváním okolo 15 let. Zde můžeme usuzovat, že se mohlo jednat o novice, který je zmíněn v záznamech,“ poukázal antropolog Velemínský. Není ovšem vyloučeno, že oběťmi davu se stalo všech 20 lidí, jejichž ostatky vědci zkoumali. Mezi zabitými mohly být i další děti. Výzkumníci nalezli také stopy po dřívějších zraněních dokládající obtížnost řeholnického života.

Kosterní pozůstatky byly vyzdviženy z kostela v červenci. Nyní budou uloženy do zcela nového relikviáře.

Zatímco vědci zkoumali ostatky domnělých františkánů, jejich dnešní následníci již začali připravovat blahořečení mučedníků. Dojít by k němu mělo 13. října. „Přijede z Říma prefekt kongregace pro blahořečení kardinál Angelo Amato, který povede samotný obřad. Bude to při mši svaté, která bude mít slavnostní průběh, bude tam jistě mnoho účastníků – pozvaných hostů, biskupů i nás bratří,“ uvedl vikář Provincie bratří františkánů Vianney Dohnal.

Čtrnáct pražských mučedníku bude blahoslaveno přesně 401 let, 7 měsíců a 28 dní od chvíle, kdy je zabili rozhněvaní Pražané po vpádu pasovských vojsk vedených Leopoldem Habsburským do českých zemí. Komunita čtrnácti mnichů z různých zemí západní Evropy hlásala v tehdy protestantské Praze katolickou víru. Nedlouho po jejich příchodu pronikli Pasovští do Prahy, obsadili Malou Stranu a snažili se proniknout na druhý břeh Vltavy. Během obrany se obyvatelé obrátili proti katolickým klášterům, jejichž osazenstvo podezřívali ze spolupráce s pasovskými vojáky. Kromě františkánů od Panny Marie Sněžné pozabíjeli řeholníky ještě z několika pražských klášterů.

Video Telefonát Antonína Šimůnka
video

Telefonát Antonína Šimůnka