Na Šumavě přibude horských luk, správa bezlesí pronajímá

Vimperk – Po dvaceti letech začnou na Šumavě opět vznikat horské louky. Správa národního parku a CHKO začala pronajímat opuštěné pastviny farmářům. Mnozí už začali s mýcením a chtěli by na obnovené louky brzy začít vyhánět dobytek.

Zatímco v Krkonoších se každoročně pořádá soutěž o nejkrásnější louku, na Šumavě zatím na nic podobného nelze pomýšlet. Systém ochrany přírody donedávna tzv. bezlesí nepřál a mnoho někdejších pastvin posledních dvacet let zarůstalo náletovými dřevinami. Šumavská správa chce pronájmem zarostlých luk zemědělcům bezlesí obnovovat. „K zemědělskému využití máme připraveno zhruba čtyři a půl tisíce hektarů bezlesí a ke každému kácení náletových dřevin je připraven odborný plán,“ uvedl mluvčí Správy NP a CHKO Šumava Pavel Pechoušek.

Někteří farmáři už náletové dřeviny na pronajatých loukách začali likvidovat. „Dvacet let se bavíme o úpravě bezlesí, ale teprve teď to vypadá, že se skutečně přikročí k tomu, že se bude skutečně využívat,“ podotkl farmář Pavel Vokál.

Druhotné bezlesí zabírá na Šumavě zhruba deset tisíc hektarů, tj. asi patnáct procent rozlohy národního parku. Podle ochranářů na lukách žijí cenné rostlinné i živočišné druhy, každá louka je přitom jejich složením unikátní. Nadměrné zarůstání náletovými dřevinami však loukám škodí.