Technická univerzita v Liberci otevřela speciální vývojové centrum

Liberec - Technická univerzita v Liberci otevřela nově vybudované výzkumné a vývojové centrum pro nanomateriály a pokročilé technologie. Vybudování tzv. budovy L přišlo na 655 milionů korun. Projekt byl financován z velké části z evropských fondů a je největší investiční akcí v šedesátileté historii školy.

„Je zaměřeno na dvě základní oblasti. Oblast nanotechnologií (nanočástice, nanovlákna apod.) a na oblast pokročilého strojírenství,“ uvedl Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci.

Centrum je vybaveno například speciálními víceúčelovými roboty. Bude na nich možné vyvíjet aplikace, které bude univerzita přímo nabízet pro průmyslové firmy. „Budeme vyrábět věci, o které někdo stojí,“ upřesnil rektor. „Textil vybavený nanovlákny, který je nešpinivý, nebo pro medicínské účely.“ Jeden z robotů například speciálně opracovává sklo, další je uzpůsoben na výrobu přístrojových desek v automobilech apod. Vedení univerzity očekává, že centrum ročně vydělá desítky milionů korun.

Vývojové centrum má k dispozici také speciální rastrovací elektronový mikroskop za 20 milionů korun. V Česku jsou zatím jenom dva takové. „To je nejdražší přístrojová položka, která v projektu je,“ uvedl Kůs. Desítky let už se používají elektronové mikroskopy. „Rozlišení mikroskopu je v nanometrech, umožňuje studovat vlastnosti a strukturu povrchových úprav, které vyvíjíme,“ dodal. „Přístrojů do centra pořizujeme asi 80–100… Budeme jej stále dovybavovat, abychom byli stále na špičce,“ dodal Kůs. Součástí přístroje je i třírozměrný skener, který dodává běžně neviditelným předmětům prostor, dokáže například vytvořit 3D model motýlího křídla.

Co se týká konkrétních projektů při spolupráci s průmyslovými firmami, centrum se zaměří například na vývoj nového světlometu pro automobil, který bude vyráběn v Čechách, nebo na výrobu přístrojových desek z měkkých plastů. Budou vyvíjeny také technologie na čištění znečištěných podzemních vod (zejména pro oblast Liberecka či Ralska, kde jsou problémy největší). Čištění bude zajištěné například pomocí nanočástic.

Projekt byl financován z evropských zdrojů

Univerzita ke stavbě centra využila operačního programu hrazeného z evropských zdrojů s názvem Výzkum a vývoj pro inovace. „V rámci tohoto programu bylo možné psát projekty na podobná centra – napsali jsme takový projekt, pracovali jsme na něm tři, čtyři roky. V prosinci 2009 jsme na tento projekt dostali peníze,“ uvedl Kůs. Původní částka se pohybovala okolo jedné miliardy korun, pak byla snížena rozhodnutím ministerstva školství, které chtělo snížit všechny projekty asi o 10 %, uvedl Kůs.

Při soutěžení na výstavbu budovy se navíc většina z osmi zúčastněných firem dostala hluboko pod předpokládanou cenu. Cena, za kterou tak byla budova postavena, byla nakonec o 200 milionů nižší než předpokládaná cena, dodal Kůs.

Na práci v centru se podílí necelých 200 pracovníků. „Chceme získávat další a další studenty doktorského studia, pokud možno z celého světa. Máme třeba řadu doktorandů z Indie a z východních zemí, ale rádi bychom, aby jich bylo ještě víc,“ uvedl Kůs.


Video Reportáž Martina Ruska
video

Reportáž Martina Ruska

Reportáž Martina Ruska

U 10.10.12

Rozhovor s rektorem Technické univerzity v Liberci

Miroslav Černík hostem Událostí, komentářů

Další budova pro výzkum nanomateriálů bude stát v roce 2014

Nové výzkumné centrum pro nanomateriály není jedinou investicí školy. Nedávno začala o pár desítek metrů dál výstavba výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie - budova G. I v tomto objektu budou laboratoře a specializované učebny. „Bude tam kromě jiného i velká aula, která nám zatím také chybí,“ řekl Kůs. Budova by měla být dokončena v dubnu 2014 a její výstavba přijde na 290 milionů korun. Další desítky milionů bude stát její vybavení. Více než 70 milionů korun pak škola podle rektora investuje do modernizace a zateplení svých budov a také do rekonstrukce systému vytápění.

Vizualizace nového komplexu Technické univerzity v…Technická univerzita v Liberci vznikla z původní Vysoké školy strojní; v letošním akademickém roce oslaví 60 let od svého založení. Vedle původních fakult strojní a textilní přibyly v letech 1990 až 1995 další čtyři fakulty - pedagogická, hospodářská, architektury a mechatroniky a od roku 2006 působí v Liberci také Ústav zdravotnických studií, který by se měl časem přeměnit na sedmou fakultu. V roce 2009 vznikl ještě Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. V Liberci studuje zhruba 10 tisíc studentů, pět procent tvoří cizinci.