Vysokorychlostní trať v Berouně nebude, o její trasu se ale město soudí

Beroun – O trasu případné nové pražsko-plzeňské vysokorychlostní železniční tratě se bude soudit město Beroun se Středočeským krajem. Ačkoli se v současnosti s novou vysokorychlostní tratí nepočítá, kraj pro ni do svých zásad územního rozvoje zakreslil koridor souběžně s dálnicí D5. Radnice takové trasování nové železnice odmítá a trvá na dříve zvažovaném vedení nové dráhy pod zemí.

Územní plán města počítá s tratí, která bude v Berouně a okolí vedena pod zemí. Kraj však ve svých územních zásadách má dráhu vedenou na povrchu a ministerstvo dopravy požaduje, aby tak byl upraven i územní plán. „S tímto postupem vedení města nesouhlasí, a proto se rozhodlo bránit soudní cestou,“ uvedla mluvčí městského úřadu Pavla Švédová. 

Pro město jsou krajské územní zásady závazné a musí je přenést do svého územního plánu. Podle berounských představitelů by však zakreslení nové železniční trati podél dálnice znamenalo zablokování důležitých rozvojových pozemků. Město již podalo proti takovému vedení trati námitku. „Pokud bychom tak neučinili, znamenalo by to náš souhlas a také povinnost převzít do nového územního plánu města koridor po povrchu vedené tratě v souběhu s dálnicí,“ vysvětlila vedoucí městského odboru územního plánování Dana Vilhelmová. Kraj však berounskou námitku bez vysvětlení zamítl.

Spor podle mluvčí Švédové zdrží veřejné projednávání návrhu nového územního plánu Berouna. Jisté už je, že k němu nedojde letos, jak vedení města původně plánovalo. Tím se také odsune konečné schválení územního plánu.

Paradoxně pravděpodobně nebudou jezdit vlaky ani jednou z tras, o které se město s krajem přou. Hlavní trať od Prahy by podle posledních plánů měla vést po modernizaci ve stávající trase, sporný koridor se týká vysokorychlostní trati, jejíž stavba však byla kvůli finanční náročnosti zrušena. Současná modernizace železniční trati mezi Prahou a Berounem by měla začít za dva roky, je rozdělena na tři části, její součástí bude i rekonstrukce berounského nádraží.