Skuteč ohrožují jedovaté látky

Pardubice - Ve Skutči se u jednoho stolu sešli hydrogeologové a zástupci kraje a města. Nedávné průzkumy totiž ukázaly, že část města je kontaminovaná nebezpečnými karcinogeny. Jak se ale ukázalo, místní obavy mít nemusí. Pitná voda prý ohrožená není.

Kyanidy, chlorované uhlovodíky a další jedovaté látky postupují městem. Hydrogeologové proto přímo ve Skutči svolali schůzku. Zpráva totiž místní obyvatele dost vyděsila. Nebezpečné látky unikaly z areálu bývalé továrny Velamos. Podle hydrogeologů už zasáhly většinu vodotečí ve Skutči. „Kontaminace ve vodotečích a v bezprostředním okolí vodních zdrojů je nebezpečná a musí se řešit,“ potvrzuje hydrogeolog Jan Kašpar. 

Pitná voda zatím ohrožená není, stejně tak zásobárny spodních vod. „Postup nebezpečných látek se zastavil u radnice a je dlouhodobě stejný,“ říká starosta Skutče Pavel Novotný. „Bezprostřední ohrožení území nehrozí,“ dodává zástupce ředitele Inspekce životního prostředí Hradec Králové Martin Baranyai. „Celou situaci sledujeme, výsledky budeme vyhodnocovat a podle zjištěných výsledků budeme dělat příslušná opatření,“ uzavírá náměstek pardubického hejtmana Václav Kroutil.  

Ministerstva financí a životního prostředí zatím nemají peníze na sanaci zátěže z bývalého Velamosu. Jedovaté látky tak zřejmě ze Skutče jen tak nezmizí, stejně jako varovné cedule z místních studní.

Video Reportáž Erika Knajfla
video

Reportáž Erika Knajfla