Teplou Vltavu letos sjelo nejméně posádek v historii

Vimperk - Vodácká sezona na Šumavě končí. Na úsek Teplé Vltavy, kam smí návštěvníci pouze s průvodcem, vyplulo letos nejméně posádek v historii splouvání. Největší návštěvnost zažil úsek před dvěma lety, kdy se na vodu vypravilo asi pět tisíc posádek. Letos jich vyplula zhruba polovina. Správa šumavského parku teď řeší, jak vodáky přilákat zpátky.

Kvůli zpřísněným pravidlům ochrany přírody mohly od Soumarského mostu v letošní sezoně vyplout lodě jen v omezeném počtu. Zatímco v loňském roce mohlo úsek Teplé Vltavy splout 63 lodí denně, letos byl jejich počet snížen na 28. Sedmnáctikilometrový úsek navíc mohou vodáci sjíždět pouze s potřebnou registrací. Správa parku hovoří o nejmenší návštěvnosti v historii splouvání tohoto úseku.

Hledá teď proto řešení, které by úsek mezi Soumarským mostem a mostem u osady Pěkná turisty méně omezovalo. „Všechny varianty teď musí posoudit odborníci, kteří se zabývají ochranou přírody, jako nejpravděpodobnější se jeví ta varianta, že by úsek Teplé Vltavy mohlo splouvat 63 lodí denně,“ uvedl Pavel Pechoušek, mluvčí Správy NP Šumava.

Podmínky pro splavnost byly letos příznivé

Výška hladiny řeky, která je jednou z podmínek pro vyplutí, se letos držela většinou v průměru. „Hladina se nejčastěji pohybuje v rozmezí 50–55 cm, přičemž v letošní sezoně klesla pod 50 centimetrů v sedmi dnech, při kterých tedy lodě nemohly splouvat,“ uvedl Adam Diviš, Informační a strážní služba NP Šumava.

Výšku hladiny však není možné regulovat jako na jiných tocích. Proto správa parku sleduje každý centimetr. Když hladina klesne pod stanovenou mez, musí s vodáky průvodce. „Se mnou se lidé mohou podívat na Vltavský luh, pokud mají zájem, tak je vezmu i na prohlídku Soumarského rašeliniště,“ řekl průvodce Martin Janda.

Video Reportáž Zdeňka Mlnaříka
video

Reportáž Zdeňka Mlnaříka