Incheba vyklidí Výstaviště dříve, město jí odpustí nezaplacený nájem

Praha – Zkrácení pronájmu Výstaviště Praha v Bubenči firmě Incheba nebude pro město zcela beze ztráty. Magistrát se se společností dohodl, že za ukončení pronájmu s dvouletým předstihem k 31. prosinci 2014 odpustí Praha Inchebě dlužné nájemné ve výši 127,93 milionu korun. Návrh dodatku smlouvy schválilo městské zastupitelstvo.

Zkrácení pronájmu Výstaviště a odpuštění dluhu Inchebě stvrdí dodatek k vzájemné smlouvě, kterým bude také zrušena pětiletá opce, se kterou původní dokument počítá. Do konce roku 2014, kdy aktualizovaná smlouva vyprší, se potom Inchebě výrazně sníží nájemné ze stávajících 60 na 20,8 milionu korun. Podle pražského radního Václava Novotného vyplývá tato cena ze znaleckého posudku, který si město nechalo vypracovat. I po vypršení smlouvy bude moci Incheba na Výstavišti pořádat veletrhy, město jí potřebné prostory pronajme.

Cílem magistrátu je získat chátrající areál na pomezí Holešovic a Bubenče pod svoji správu. „Chceme tím ukončit současný neblahý stav na Výstavišti,“ řekl radní Novotný před jednáním zastupitelstva, které dodatek smlouvy schválilo. Jedinou alternativou podle Novotného bylo dát Inchebě výpověď. V tom případě by však hrozily soudní spory, do jejichž vyústění by nebylo možné s Výstavištěm nic udělat. Rychlou výpověď by přesto někteří zastupitelé upřednostili, mimo jiné zastupitel a bývalý radní Milan Richter, který s Inchebou jednal dříve.

Spory Prahy s Inchebou vypukly po požáru Průmyslového paláce v roce 2008. Město chtělo uhradit škodu, nájemce ale odmítl odpovědnost za vzniklé škody. Policejní vyšetřování skončilo bezvýsledně, nárok města ale potvrdil soud. Spor však pokračuje, proti prvoinstančnímu rozsudku se Incheba odvolala.