Fakultní nemocnice v Olomouci má nový sál pro hybridní operace

Olomouc - Fakultní nemocnice v Olomouci má k dispozici nový operační sál, který pacientům s onemocněním srdce a cév umožňuje hybridní operace. Tyto tzv. hybridní výkony, kdy pacienta mohou operovat například radiologové společně s chirurgy, jsou pro pacienty mnohem bezpečnější a komfortnější. Po Praze a Brnu se jedná o třetí takový sál v republice v hodnotě 80 milionů korun.

Problémy s kornatěním tepen a chůzí by pouhá chirurgická operace nejspíš nedokázala vyřešit. Lékaři v Olomoci proto využívají nový hybridní sál, kde můžou operovat radiologové i cévní chirurgové současně. Pokud by se tak při neinvazivních zákrocích cokoliv stalo, na sále je rovnou i chirurgický tým, který může zasáhnout klasickou otevřenou cestou.

Hybridní výkony se používají třeba i při náhradách srdečních chlopní, kdy chirurgové připraví přístup k srdci malým řezem a ostatní už probíhá neinvazivně pomocí katetru. Právě díky tomu se zvyšuje počet pacientů, kteří mohou operační zákrok podstoupit.

Nebýt tohoto sálu, museli by pacienty hospitalizovat i operovat dvakrát a doba jejich rekonvalescence by se mnohonásobně prodloužila. Operací na hybridním sále se tak snižuje riziko komplikací, doba hospitalizace a tím i náklady na léčbu. Kardiovaskulární onemocnění jsou totiž nejčastější příčinou smrti a právě jejich léčba odčerpává nejvíc peněz ze systému zdravotnictví.

Video Reportát Martiny Tlachové
video

Reportát Martiny Tlachové