Hlávkova nadace ocenila nestory a zakladatele české vědy

Lužany (Plzeňsko) - Ceny a medaile Josefa Hlávky převzali na zámku v Lužanech u Přeštic čeští akademici a studenti. Mezi oceněnými je například nejvýznamnější současný loutkářský režisér u nás i ve světě, profesor DAMU Josef Krofta, či in memoriam Miloslav Petrusek, který se zasloužil o vznik Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Letos bylo uděleno šest medailí pro významné české vědce a pedagogy a devětačtyřicet ocenění pro nadějné studenty vysokých škol. „Hlávkovou koncepcí bylo, že národ může přežít, jen když bude vzdělaný, vědecky vyspělý a ekonomicky zdatný,“ uvedl předseda nadace Nadání Václav Pavlíček. Cenu Josefa Hlávka uděluje naše nejstarší nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, která vznikla v roce 1904. Podle jednoho z letošních laureátů, zakladatele sdružení CESNET a pedagoga ČVUT Antonína Pokorného, je její hlavní zásluhou rozproudění a podpora vědecké činnosti.

Za vědeckou a pedagogickou práci byl oceněn také jeden z průkopníků nukleární magnetické rezonance Jan Schraml, přední český biochemik, vědec a pedagog Jan Káš či Zdeněk Helus za přínos v sociální a pedagogické psychologii. „Věřím tomu, soudě podle oceněných, že jsou to všechno lidi, kteří si to zaslouží,“ kvitoval profesor Krofta.

Video Reportáž Mirky Vejvodové
video

Reportáž Mirky Vejvodové

Ocenění i pro instituce a město

Nadace Josefa Hlávky předala kromě ocenění i finanční dary na podporu vzdělání městu Přeštice, klatovskému gymnáziu a Národnímu muzeu v Praze. Za posledních dvacet let přiznala správní rada nadace studentům, vědcům a umělcům nadační příspěvky za desítky milionů korun. Podle loňské výroční zprávy disponuje nadace jměním ve výši přes 320 milionu korun, zejména v nemovitostech. Na nadační činnost loni vynaložila téměř 4,7 milionu korun.

Josef Hlávka

Josef HlávkaNarodil se roku 1831, absolvoval Univerzitu Karlovu jako architekt, studoval také na vídeňské Akademii výtvarných umění. Během studia si přivydělával na stavbách jako zednický učeň u česko-vídeňského stavitele Františka Šebka. Ten si jej oblíbil natolik, že mu při odchodu do penze odkázal celou svou stavební kancelář. Velmi brzy si vydobyl pověst solidního stavitele. Ucházel se o stavbu vídeňské opery, což mu vyšlo. Za získané peníze koupil zámek v Lužanech a založil nadaci. Zasloužil se o založení České akademie věd, umění a slovesnosti a založil Národohospodářský ústav. Věnoval veškerý svůj majetek k dobročinným účelům nadaci pro podporu české vědy a umění.