V Třešti se pro veřejnost otevřely betlémy v domácnostech

Třešť (Jihlavsko) - V Třešti na Jihlavsku otevřely domácnosti své betlémy. Letos je pro veřejnost přístupných 20 betlémů, a to až do 2. února. V Třešti má stavění betlémů více jak dvousetletou tradici. Papírové betlémy, které vznikaly na počátku 19. století, postupně nahrazovaly dřevěné figurky. Místní řezbáři betlémské postavičky a zvířata vyřezávají dodnes. Informace o prohlídkách jsou pro turisty dostupné v muzeu betlémů v Šumpeterově domě.