Naturu 2000 naruší bagry, musí uvolnit koryto Bečvy

Lipník nad Bečvou (Přerovsko) – Do koryta řeky Bečvy u Lipníku nad Bečvou vjedou bagry. Vodohospodáři získali povolení k pracím v lokalitě, která je zařazena do soustavy Natura 2000. Zásah je nutný kvůli nánosům štěrku, které zabraňují průchodu ker a znamenají riziko pro vznik ledových bariér. Bagry budou v řece k vidění až do února, Povodí Moravy za jejich činnost zaplatí zhruba milion korun.

Odstranit štěrky z koryta Bečvy je nutné na dvou úsecích o délce 250 a 400 metrů – nedaleko mostu mezi Lipníkem a Týnem nad Bečvou a u lipnické čistírny odpadních vod. Kromě dělníků budou na místě také přírodovědci. „Zajistili jsme povolení pro zásah v evropsky významné lokalitě soustavy Natura 2000 a po celou dobu akce také odborný hydrobiologický dozor,“ přiblížil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Odtěžit nánosy štěrků nařídila vodohospodářům lipnická povodňová komise. Kvůli problémům, které na Bečvě vznikají hlavně na jaře, už v minulých letech nechalo Povodí Moravy odtěžit například nanesený materiál u jezu v Oseku nad Bečvou, pod jezem v Přerově nebo nad lávkou u přerovské loděnice.

Naposledy se hromadily kry na Bečvě i dalších řekách v Olomouckém kraji loni v únoru. Například v Teplicích nad Bečvou proto platil druhý stupeň povodňové aktivity. Masa ledu se po několika dnech nakonec dala do pohybu, pomohlo tomu výrazné oteplení a zvýšení průtoku. Ledy pomáhaly rozbít také bagry.