Magistrát ustoupil, gymnázium Evropská bude pokračovat

Praha – Gymnázium Evropská v Praze nezanikne. Magistrát povolil otevření prvního ročníku v příštím školním roce, oznámili zástupci gymnázia. Studenti proto zrušili stávku, kterou na obranu své školy vyhlásili před Vánoci. Město ovšem koncem loňského roku oznámilo, že chce rušit třídy i v jiných středních školách, mělo se jednat o 26 tříd. Důvodem jsou úspory i nízká naplněnost ročníků.

Gymnázium s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy chtěl magistrát zrušit, protože se snižuje počet dětí, které na střední školy přicházejí. Rozhodnutí úředníků vyvolalo protesty pedagogů, ale především samotných studentů gymnázia. Ti dokonce před Vánoci vyhlásili stávku a sepsali petici. Město se teď rozhodlo přehodnotit svou koncepci optimalizace středního školství. „Gymnázium Evropská zůstane zachováno. Studentský stávkový výbor s okamžitou platností ukončil studentskou stávku,“ uvedl předseda stávkového výboru Lukáš Sidorják.

Že magistrát ustoupil od svých plánů, uvítala také radnice Prahy 6. „Jsme velmi rádi, že magistrát uznal argumenty a společné úsilí vedení městské části, gymnázia, studentů a veřejnosti se nakonec vyplatilo,“ poznamenal radní městské části Ondřej Balatka. „Zároveň bychom napříště ocenili, pokud by s námi magistrát takto závažná rozhodnutí projednával v předstihu,“ dodal.

Zachráněné gymnázium je součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední odborné školy pedagogické. Esteticko-výchovné zaměření gymnázia je podle jeho zastánců v Praze unikátní. Podle dřívějšího vyjádření ředitele školy Pavla Drtiny by se neotevřením prvního ročníku zmařil rozvoj výtvarného a hudebního nadání žáků, kteří z nejrůznějších důvodů nepokračují po základní škole na konzervatořích.