Vítání občánků je v ohrožení. Naráží na ochranu osobních údajů

Praha - Tradiční slavnostní akce, jakými jsou vítání občánků či blahopřání k jubileím připravované radnicemi, se ocitly v ohrožení. Problematický je způsob, jakým se radnice dozvídají, komu gratulovat. Nejspolehlivějším zdrojem údajů je totiž registr obyvatel. Od července minulého roku ale platí zákon o základních registrech, který využívání údajů evidence obyvatel zpřísnil. Z důvodů ochrany osobních údajů nemá radnice předávat příslušné komisi informace o tom, kdo se nově narodil nebo kdo slaví narozeniny.

Příkladem města, které se zaleklo, že by se mohlo dostat do rozporu se zákonem, je Rožnov pod Radhoštěm. Radní dokonce pozastavili předávání blahopřání a dárků jubilantům a uložili odboru kanceláře starostky připravit návrh, jak jinak v souladu s předpisy připravovat vítání občánků. Město má zhruba 17 tisíc obyvatel, čtyřikrát do roka pořádá vítání občánků a ročně poblahopřeje ke kulatinám skoro 500 jubilantům.

V tradicích chce město pokračovat, zvažuje, že by vyhlašovalo pevné termíny vítání a rodiče s dětmi by si pak sami žádali o účast na obřadu. U blahopřání seniorům je postup, při kterém by se jubilanti sami hlásili s blížícími kulatinami, už hůře představitelný. Dalším městem, které se rozporu se zákonem zaleklo, je například i Zlín.

Řešení hledá ministerstvo vnitra. Obavy jsou podle něj na místě, vstupování do aktuálních seznamů obyvatel jednotlivými obcemi nemá oporu v zákoně a nemělo by k tomu docházet. Ministerstvo chce radnicím pomoci, připravilo počítačovou aplikaci, která obcím umožní se k potřebným údajům dostat. Teď ji ministerstvo testuje, během jara by aplikace obcím měla začít sloužit.