Prach je v celé Ostravě, nejen u podniků

Ostrava – Když se zhorší rozptylové podmínky, je vzduch znečistěný v celé Ostravě stejně, prach se nesoustředí pouze v okolí průmyslových podniků. Zjistil to Zdravotní ústav Ostrava, který několik měsíců měřil kvalitu ovzduší na různých místech ve městě. Měření chce ZÚO zopakovat na podzim. Ústav chce také začít zjišťovat, odkud se prach bere.

Měřicí vůz pronajalo město zdravotnímu ústavu na 100 dnů, více než v polovině z nich byla koncentrace polétavého prachu PM10 vyšší než povolených 50 mikrogramů na metr krychlový. Celkem 44 dnů strávili odborníci ZÚO v Radvanicích a Bartovicích, kde byla nadlimitní koncentrace prachu ve 29 dnech, nejvíce 168 mikrogramů. Z 20 dnů strávených v městské části Přívoz byl vzduch příliš špinavý v 15 dnech, prachu bylo až 164 mikrogramů na metr krychlový. Podle Bílka se měření začne znovu opakovat v září nebo říjnu letošního roku. „Už teď jsme se domluvili s městem, že to ale budou jiné lokality,“ podotkl. V Radvanicích a Bartovicích měřil vůz zdravotního ústavu kvalitu ovzduší v šesti lokalitách, v pěti lokalitách potom v přívozu.

Podle Jiřího Bílka měření ukázalo, že je polétavý prach rozložen rovnoměrně po celém městě. Měření ovšem také poukázalo na zlepšení, kterého se letos Ostrava dočkala. „Domnívám se, že tato topná sezona, což ale ještě budeme hodnotit, skutečně byla lepší než ta předchozí. Počet dnů, kdy byla koncentrace překročena, je sice stále vysoký, podle mě se ale snížila úroveň toho překročení,“ podotkl Bílek. Měřící vůz by podle něj měl do ulic vyjet znovu – město se zdravotním ústavem by chtělo znovu měřit kvalitu ovzduší na podzim.

Kromě toho, kde všude polétavý prach je a jaká je jeho koncentrace, chce zdravotní ústav zjistit, odkud se tam dostává. Projekt, který původ prachu identifikuje, chce ústav spustit v létě. „Má přinést informaci, kdo, za co a v jaké míře může,“ podotkl Jiří Bílek. Měly by tak ustat spory, zda za znečistění mohou především místní průmyslové podniky nebo staré kotle v domácnostech či největší množství prachu přilétá z Polska. Projekt potrvá dva roky.