Návštěvní řád Šumavy se nebude rušit, rozhodl soud

Brno - Končící návštěvní řád Národního parku Šumava se rušit nebude. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud (NSS). Návrh podal před dvěma lety Okrašlovací spolek Zdíkovska. Nesouhlasil totiž s úpravou splouvání Teplé Vltavy v úseku mezi Soumarským Mostem a Pěknou. Platnost řádu tak jako tak vyprší na konci měsíce, od 1. května jej nahradí nový dokument. Splouvání sporného úseku opět podmiňuje registrací a stanovuje denní limity počtu vodáků dle stavu hladiny.

Spolek měl řadu výhrad k přípravě starého návštěvního řádu. Vodácký sport na Teplé Vltavě považoval za riziko pro kriticky ohroženou perlorodku říční, požadoval proto kompenzační opatření. Dnešního vyhlášení se zástupci spolku nezúčastnili. Národní park výsledek sporu přivítal. „Splouvání Teplé Vltavy není do budoucna ohroženo, což je asi ta nejdůležitější zpráva,“ řekl advokát národního parku Miloš Tuháček. 

Dosavadní návštěvní řád platný od roku 2011 podmiňoval splouvání úseku předchozí registrací. Při vysoké hladině vody nebyl denní počet lodí omezen, při nízké hladině mohlo projet maximálně 28 plavidel denně, případně se tok pro vodáky uzavřel. 

Podle nového návštěvního řádu lze úsek splouvat od května do října vždy od 08:00 do 20:00, a to pouze na kanoích a kajacích. Vodáci se nadále musejí předem registrovat. Povolený počet lodí se odvíjí od části roku a výšky hladiny na vodočetné lati u Soumarského mostu. Za příznivých podmínek může projet maximálně 180 plavidel denně. Větší skupiny musí mít průvodce.


Nejvyšší soud řešil stejnou situaci v roce 2010

Stejnou problematikou se NSS zabýval už v roce 2010, kdy úpravu splouvání sporného úseku v tehdejším návštěvním řádu zrušil. Také tehdy šlo o návrh Okrašlovacího spolku Zdíkovska. Ve vydání sporné části řádu tehdy chybělo posouzení dopadů na životní prostředí. V přípravě řádu z roku 2011 už bylo podle NSS vše v pořádku. Rozhodování trvalo přes dva roky hlavně kvůli tomu, že se soudci v nejasných právních otázkách dvakrát obraceli na rozšířený senát. 

Úsek mezi Soumarským mostem a Pěknou považují vodáci za nejromantičtější na Šumavě. Měří 17 kilometrů. K regulaci počtu vodáků park v minulosti přistoupil kvůli ochraně vzácných druhů rostlin a živočichů. Vodáků díky tomu výrazně ubylo.