Do českých řek se vracejí lipani

České Budějovice - Jihočeští rybáři vrací do řek lipana podhorního. Ve volné přírodě se tato ryba vyskytuje jen vzácně, na Vltavě její populaci zdevastoval dříve chráněný kormorán. Protože proti němu ale už nyní rybáři smí zasahovat, umožňuje jim to zahájit lipanův návrat do českých řek. V revíru od Vyššího Brodu po Český Krumlov jich vypustili sto tisíc.

Jak už samotné jméno napovídá, lipan podhorský obývá především horní toky řek v podhorských oblastech; ke svému životu potřebuje rychle tekoucí potoky a říčky, které jsou bohaté na kyslík. Podobně jako losos nebo pstruh je známý tím, že umí vyskočit do výšky pro hmyz, ačkoli obvykle ho sbírá z vodní hladiny – představuje jeho hlavní zdroj potravy.

Čeští rybáři předpokládají, že k obnově populace lipanů dojde na horním toku Vltavy do pěti let. Jejich opětovné nasazení do českých vod vyjde na tři sta tisíc korun a finančně ho podpořil i Jihočeský kraj. Vltava je první řekou, kam rybáři lipana vysazují, do dalších padesáti jihočeských revírů jich poputuje ještě 80 tisíc.

Ochránit rybí populaci umožní i to, že z kormoránů, kteří se lipany živí, byla sejmuta ochrana. „Budeme proti nim moci účinněji zasahovat, de facto se jedná o odstřely a plašící střelbu,“ říká hospodář jihočeských rybářů z Českého rybářského svazu Milan Hladík.

Lipan podhorský
Lipan podhorský

Z řek mizí i pstruzi, okouni a parmy

Lipan ale není jedinou původní rybou, která z volné přírody mizí. Čím dál vzácnější jsou i další druhy: okoun, ostroretka, parma říční nebo pstruh obecný. Původní druhy mají problém, jejich populace slábnou, na vině je kombinace různých faktorů, jako jsou migrační bariéry nebo nedodržování zůstatkových průtoků na elektrárnách nebo špatné čištění," vysvětluje Milan Hladík.

Rybáři proto zvýšili ochranu dotčených druhů tak, že jsou buď celoročně hájené, nebo se zvýšily minimální míry pro jejich chytání. Navíc je rybáři pravidelně uměle dosazují. Jen na jihu Čech tak do řek každoročně zamíří půl milionu odchovaných ryb, z toho např. sto tisíc je pstruhů obecných.

Video Události o návratu lipanů
video

Události o návratu lipanů