Soutěž na obnovu Bečova má nového vítěze, původního NPÚ vyřadil

Praha/Bečov nad Teplou (Karlovarsko) – Národní památkový ústav přehodnotil výsledky soutěže, ve které vybral projekt, podle kterého obnoví horní hrad v Bečově nad Teplou. Novým vítězem se stal ateliér Girsa Art, který původně získal druhé místo. Hodnocení soutěže památkáři upravili poté, co jeden z účastníků poukázal na údajně špatné propočty ve vítězném projektu.

 

NPÚ přezkoumal některé nejasnosti v soutěžních projektech a vyřadil původního vítěze MCA atelier kvůli překročení maximální přípustné výše realizačních nákladů. „Po podrobném přezkoumání námitek zadavatel dospěl k názoru, že do výsledné hodnoty realizačních nákladů vítězného návrhu některé položky propočtu pravděpodobně nebyly započteny, což ve svém důsledku může představovat nedodržení nejvýše přípustné hodnoty realizačních nákladů,“ sdělili památkáři. Zabývali se i dalšími nejasnostmi, které však autoři vysvětlili – počet vyloučených návrhů se tak zvýšil z původních šesti pouze o jeden.

Pořadí dalších účastníků se nezměnila, porota označila předchozí hodnocení návrhů za kvalitní a podrobně odůvodněné, proto pouze posunula návrh, který se původně umístil na druhém místě, na uvolněné místo první, a návrh, který se umístil třetí, na místo druhé. Třetí místo již nově neudělila. Celkem do soutěže přišlo sedmnáct projektů.

Soutěž je součástí projektu nazvaného Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů. Jeho cílem je nejen obnova a zpřístupnění hradu, ale také vlastní realizace. Hrady a zámky ve správě NPÚ jsou totiž podle památkářů ideálními modelovými pracovišti, na kterých je možné experimentálně ověřovat odborné postupy a procesy. Rekonstrukce se týká především horního hradu, který po vzniku zámeckého sídla sloužil k hospodářským účelům, a proto nebyl v době renesance ani baroka přestavěn, jak bylo zvykem, zachoval se téměř v původní podobě z počátku 14. století.